Debatt

Kurvorna som skrämmer

Warda Khaldi, tf chefredaktör och ansvarig utgivare. Foto: Jörgen Appelgren
Warda Khaldi, tf chefredaktör och ansvarig utgivare. Foto: Jörgen Appelgren

LEDARE. Det är signaler vi känner igen, säger Lärarförbundets arbetsmiljöexpert. Vi har i det här numret tagit fram unika siffror över hur många unga som sjukskrivs på grund av svår stress inklusive utmattningssyndrom.

Publicerad

En brant kurva åt fel håll. 1 800 kvinnor och män under 30 år var sjukskrivna längre än 14 dagar förra året. För fem år sedan var det 400.

Att just unga blir sjukskrivna så länge är allvarligt. För den enskilda är det en olycklig start på yrkeslivet. För arbetsgivare och samhälle betyder det produktionsbortfall och höga kostnader.

Det ställer tidigare mönster på huvudet – förr var det människor som arbetat länge som drabbades av yrkessjukdomar och förslitningsskador.

Utmattning och stressdiagnoser kräver ofta lång sjukskrivning och rehabilitering.

Allt detta skrämmer såväl politiker som arbetsmarknadens parter. För ett år sedan lanserades med buller och bång föreskriften som ska vara botemedlet, afsen om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den har visserligen bara varit i kraft i ett år, men utvecklingen har inte förbättrats.

Tre experter berättar i det här numret hur de konkret arbetar med föreskriften. De ger bra tips. Vår hr-expert Elisabeth Vene skriver även om den viktiga återhämtningen.

Många som blir sjuka är duktiga personer som upplever arbetet som lustfullt, vilket nog en del arbetsgivare utnyttjar, säger Försäkringskassans analytiker till vår reporter Calle von Scheele. Lagstiftning, myndigheter och huvudmän ställer allt hårdare krav, säger Lärarförbundets Jens Könberg – sidan 8.

När fler unga blir utmattningssjuka kan god arbetsmiljö bli en konkurrens­fördel. Vissa arbetsgivare testar att ha kortare arbetsdagar med bibehållen fulltidslön. Mycket handlar om arbetsgivarens goda vilja. Räcker det?

• Jag vill passa på att tacka alla er läsare för min tid på denna fantastiska tidning. Detta är det sista numret jag medverkar i. Arbetarskydds kunniga redaktion kommer att fortsätta sin initierade journalistik kring de viktiga frågorna om fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Jag önskar er alla en glad sommar!

Lycka till önskar vi

... tre av Arbetarskydds trogna medarbetare som går i pension. Läs mer på sidan 44.