Arbetsskador

Skiftarbete ger högre risk för missfall och bröstcancer

– För att minska risken för missfall borde gravida kvinnor inte ha mer än ett nattskift per vecka, konstaterar Anne Helene Garde, professor vid Danmarks arbetshälsoinstitut. Foto: TT-Bild
– För att minska risken för missfall borde gravida kvinnor inte ha mer än ett nattskift per vecka, konstaterar Anne Helene Garde, professor vid Danmarks arbetshälsoinstitut. Foto: TT-Bild

Skiftarbete har samband med arbetsolycksfall, sjukfrånvaro, missfall och bröstcancer, visar nordiska undersökningar. Nu har Forskningskonsortiet därför uppdaterat sina rekommendationer för förebyggande av hälso- och säkerhetsrisker i samband med skiftarbete.

Publicerad

Uppgifterna kommer från ett nordiskt forskningsprojekt, Arbetstider, hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet (WOW), där ett stort registermaterial använts för att få nya kunskaper om skiftarbete. Över 100 vetenskapliga artiklar har publicerats om projektet.

– I våra undersökningar kunde vi använda oss av exakta data om sambandet mellan arbetstidsegenskaper och hälsa. Registeruppgifterna innehåller bland annat daglig information om social- och hälsovårdsbranschens arbetsskift under flera år. Detta möjliggjorde utarbetandet av rekommendationer för minskande av hälsorisker som orsakas av skiftarbete som är betydligt exaktare än tidigare rekommendationer, berättar Mikko Härmä, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet, i ett uttalande.

Här är vad forskarna nu rekommenderar på området:

– Antalet successiva nattskift borde vara litet, helst högst tre nätter i rad.

– Korta turintervaller (<11 timmar) borde undvikas.

– Snabb skiftesrotation (till exempel 2–3 nattskift i rad) rekommenderas jämfört med långsam skiftesrotation (fyra eller fler nattskift i rad).

– Gravida kvinnor borde inte ha mer än ett nattskift per vecka.

– Arbetstagarna borde alltid få vara med i skiftsplaneringen. Goda påverkningsmöjligheter på den egna arbetstiden förbättrar arbetshälsan och minskar på sjukfrånvaron.

Bland annat har en internationell expertgrupp som sammanträdde på WHO:s cancerforskningsinstituts International Agency for Research on Cancer IARC:s i en rapport i år uppskattat att skiftarbete som innebär nattarbete sannolikt har cancerframkallande effekter på människor och kan orsaka bröst-, prostata- och tjocktarmscancer.

– Högklassiga vetenskapliga undersökningar visar att ett stort antal nattskift per vecka eller skiftens långa varaktighet har samband med ökad risk för bröstcancer. Å andra sidan har undersökningar där mängden nattarbete varit liten inte hittat något samband med en ökad risk, bekräftar Johnni Hansen, forskare vid Danmarks Cancerforskningscenter.

En undersökning från Danmark visade att ju större antalet nattskift var under graviditetsveckorna 3–21, för gravida kvinnor, desto större var risken för missfall 

– För att minska risken för missfall borde gravida kvinnor inte ha mer än ett nattskift per vecka, konstaterar Anne Helene Garde, professor vid Danmarks arbetshälsoinstitut.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev