skyddstopp

Studieförbund polisanmäls

Inga fler studier på Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet som läggs ned.

POLISANMÄLAN. Nedläggningen av Kulturens Bildningsverksamhet skapar flera nya konflikter. Unionens huvudarbetsmiljöombud André Bengtsson har polisanmält arbetsgivaren för att ha kartlagt anställdas facktillhörighet, lämnat en 6 6:a-begäran om åtgärder samt stämt arbetsgivaren för brott mot MBL och LAS.

Publicerad

Turerna kring nedläggningen av folkbildningsförbundet Kulturens Bildningsverksamhet blir alltmer komplicerade. Inför förhandlingarna om uppsägning av samtliga 64 anställda mejlade arbetsgivaren ut en LAS-lista som uppgavs vara krypterad.

När André Bengtsson öppnade filen visade den sig inte alls vara krypterad, men innehålla känsliga personuppgifter som fullständiga personnummer, adresser och uppgifter om facktillhörighet eller om personen var oorganiserad.

”Det är ett allvarligt brott mot integritet och fackförbunds medlemmars grundlagsskyddade rätt att organisera sig utan att bli registrerade”, skriver André Bengtsson i den polisanmälan han inlämnade i fredags.

Han hävdar att arbetsgivaren därmed brutit mot Dataskyddsförordningen och GDPR-lagstiftningen samt gått våld på den grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Anmält till myndigheten

Kulturens Bildningsverksamhets förbundschef Maria Rydén förklarar:

– Uppgifterna låg bakom en lösenordskyddad krypterad länk och delades till fyra fackförbund och vår arbetsgivarorganisation Fremia. Problemet var att dokumentet kunde laddas ner som okrypterat. Jag har anmält händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten och ska informera personalen i dag.

Hon är inte säker på att föreningsfriheten kränkts:

– Vår hr-konsult som handhar processen med avvecklingen har frågat medarbetare om de är med i något fack inför förhandlingarna. Det är fritt att fråga, men också fritt att vägra svara.

Därutöver lämnade André Bengtsson i förra veckan in ännu en 6 6:a-anmälan med begäran om arbetsmiljöåtgärder sedan Arbetsmiljöverket hävt skyddsstoppet som gjordes i anslutning till att all personal informerades om nedläggningen vid ett stormöte i mitten av oktober.

I sin nya anmälan hävdar han att arbetsgivaren inte fullföljt de krav som ställts på en risk- och konsekvensanalys av beslutet att avveckla hela verksamheten, främst genom att personalen inte fått vara delaktig. I stället har förhandlingar inletts om att säga upp samtliga anställda.

Anmälan om brott mot MBL ooch LAS

I sin anmälan kräver André Bengtsson att:

”Arbetsgivaren åläggs att vidta åtgärder ur arbetsmiljösynpunkt, i form av att riskbedömning, som ska genomföras innan MBL-förhandlingar om ändringar och neddragningar i verksamheten fortsätter, ska genomföras. Innan riskbedömning där också personalen ska ha möjlighet att vara delaktiga, ska arbetsgivaren i samverkan med huvudarbetsmiljöombudet fastställa ramar och innehåll samt hur genomförandet av riskbedömningen ska ske.”

Därefter har André Bengtsson lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt för ogiltigt avslutande av anställning, brott mot MBL, LAS, förtroendemannalagen och kollektivavtalet mellan Unionen och Fremia.

I sin sakframställan anger huvudarbetsmiljöombudet ett antal punkter där Unionen anser att arbetsgivaren brustit i samband med beslutet att lägga ner verksamheten från årsskiftet och säga upp samtliga anställda. Han yrkar skadestånd med en krona samt ersättning för eventuella rättegångskostnader.