Slarv och stress orsakar flest elolyckor på jobbet

2018-11-02 00:00 Torbjörn Svensson  

ANMÄLNINGAR. Slarv och stress i arbetet är vanligaste orsaken till elolyckor. Yngre elektriker drabbas hårdast. Det visar Elsäkerhetsverkets rapport Elolyckor 2017.

Över 80 procent av elolyckorna beror på att man inte följer rutinerna. De vanligaste orsakerna är slarv och stress. Även tidspress och missförstånd uppges som orsaker. Den vanligaste bristen, i ungefär hälften av fallen, beror på att man väljer att arbeta felaktigt med spänningen påslagen. I en tredjedel av fallen har man inte spänningsprovat.

Olyckor bland unga elektriker har minskat men fortfarande är de flesta som drabbas under 40.

En av de allvarligaste elolyckor som kan inträffa är ljusbåge. Det är en kraftig elektrisk urladdning genom luften som kan bli flera tusen grader. Mellan 2002 och 2017 inträffade 288 olyckor med ljusbåge som medförde sjukdagar. En av dem hade dödlig utgång.

Sedan 2015 har antalet anmälda elolyckor och tillbud ökat med cirka 20 procent. Men enligt rapporten beror ökningen på att allt fler är benägna att anmäla en elolycka än tidigare. Av dem som drabbats av elolycka under 2017 anmälde 71 procent det till sin arbetsgivare, jämfört med endast 16 procent 2005.

– Ökad kunskap om elolycksfall och dess konsekvenser kan vara några av orsakerna till att de som arbetar med el blivit bättre på att anmäla olyckor och allvarliga tillbud, säger Jennie Andersson, teknisk expert på El­säker­hets­verket, som lett arbetet med rapporten.

Rapporten grundar sig bland annat på intervjuer med drygt 400 elektriker.

Anmälda arbetsolyckor med elgenomföring

459 elolyckor och 302 tillbud anmäldes till Elsäkerhetsverket under 2017.

85 av olyckorna med strömgenomgång medförde sjukdagar.

Hittills under 2018 har verket tagit emot anmälningar om 221 el­olyckor och 134 anmälningar som ännu inte hunnit klassificeras.

Största orsaker till el­olyckor i arbetet är:

• Att rutiner inte följs – 80 procent

• Slarv – 63 procent

• Stress – 21 procent

Torbjörn Svensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö