Så kan de farliga vibrationerna mätas

2017-08-14 00:00 Peter Pettersson  

Teknik. Vibrationsskador är i dag den vanligaste arbetssjukdomen. Men det har saknats effektiva metoder att mäta vibrationer. En ny liten mätare och en mobilapp kan upptäcka skaderiskerna i tid.

(Uppdaterad). Mellan 1994 och 2014 har det skett en kraftig ökning av vibrationsskador. År 1994 utgjorde sådana skador mindre än tio procent av alla arbetsskador. År 2014 stod de för 36,5 procent av arbetsskadorna. Dagligen utsätts mer än 15 procent av de anställda för vibrationer från olika former av handhållna vibrerande maskiner eller fordon.

Vibrationsskador är vanligare bland män än bland kvinnor. Det beror på att skadorna ofta uppstår i mansdominerade yrkesgrupper. Skador från vibrationer är vanligast bland sysselsatta inom industrin och bygg och anläggning.

– För något år sedan passerade vibrationsskador bullerskador som den vanligaste arbetssjukdomen. Bullerskadorna har minskat kraftigt, men i stället ökar vibrationsskadorna, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring.

För att identifiera vilka arbetsmoment som kan ge vibrationsskador krävs mätningar. Ett problem har varit att den mätutrustning som funnits varit både dyr och klumpig att hantera. En studie utförd vid Umeå universitet har haft som uppgift att ta fram enklare alternativ som också skulle vara mera kostnadseffektiva.

Det ledde till Smartvib. En vibrationsmätare i miniformat, som ska kunna bäras, fästs på kläderna en hel dag utan att besvära användaren, eller ska enkelt kunna monteras på till exempel förarstolen på ett fordon.

Smartvib kopplas sedan via bluetooth till en app i en smart mobil. Appen finns både för ­Iphone och för Android.

– Där kan man utläsa alla vibrationer som registrerats under dagen och identifiera vilka arbetsmoment, maskiner eller fordon som leder till mest vibrationer, säger Peter Jönsson, på CVK Vibration & Noise.

Han ingick i projektgruppen som lämnade sin slutrapport strax före årsskiftet och hans företag har ansvarat för utvecklingen av vibrationsmätaren.

– Den utgör i sig ett tekniskt genombrott. Den klarar av att mäta både hand-, arm- och helkroppsvibrationer och vad jag vet har ingen lyckats göra det i en så liten enhet tidigare, säger Peter Jönsson.

Än så länge har Smartvib bara tillverkats i specialbeställningar för olika kunder. Serieproduktion kräver mera kapital och där söker CVK Vibration & Noise efter intresserade partner för att snabba på utvecklingen framöver.

Vibrationer orsakar flera skador

Till vibrationsskador räknas effekter av vibration och Raynauds sjukdom (vita fingrar). Även karpaltunnel­syndrom kan uppstå på grund av vibrationer. Dessa diagnoser finns med på ILO-förteckningen över arbetssjukdomar.

För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av Afa Försäkring krävs att besvären har kvarstått i minst 180 dagar och att den är godkänd av Försäkringskassan eller finns med på ILO-förteckningen över arbetssjukdomar.

Det här är SmartVib

Mätaren består av en liten separat enhet med inbyggda sensorer som trådlöst sänder signaler till mobiltelefonen i vilken en applikation behandlar de uppmätta vibrationerna. Överföringen behöver inte vara kontinuerlig, eftersom enheten har ett inbyggt minne där mätvärden lagras. Det innebär att mätningarna kan startas på morgonen och avläsningen kan ske på kvällen. Samma sensor används för både hand-, arm- och helkroppsvibrationer. Med applikationen kan sedan en riskbedömning av vibrationer ske.

Peter Pettersson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö