Risken att skadas på jobbet ökar för utmattade

2013-11-19 06:45 Elisabeth Vene  
Kirsi Ahola

Risken att skadas och dö på jobbet ökar för den som drabbas av arbetsrelaterad utmattning. Det visar en undersökning av arbetare i den finska skogsindustrin.

När en påfrestande arbetssituation aldrig blir bättre uppstår lätt känslan av hopplöshet, att det aldrig kommer att gå att göra något åt eländet. Stor trötthet och cynism blir följden. Det kan bli farligt.

- Arbetsrelaterad utmattning leder till kraftlöshet och förändrade attityder, som gör de drabbade mindre aktsamma och kan få dem att avvika från gällande regler. Det här ökar risken för slarv och vårdslöshet både i arbetet, under arbetsresorna och på fritiden, säger docent Kirsi Ahola vid finska Arbetshälsoinstitutet, som har gjort undersökningen.

Olycksrisken uppmäts till 19 procent högre bland dem som har symtom på utmattning varje vecka jämfört med dem som har det mer sporadiskt.

Det lönar sig för arbetsgivaren att ha koll på arbetsförhållandena och se till att arbetsbelastningen inte växer sig för stor. Om man ger akt på varningstecknen är det möjligt att upptäcka problem i tid och undvika dyrbara långtidssjukskrivningar, konstaterar Kirsi Ahola.

- Genom att vara lyhörd och tidigt ta tag i problem på individnivå kan man stötta de anställdas arbetsförmåga.

Arbetsrelaterad utmattning är en följd av långvarig arbetsstress. Varningstecken kan vara förändrat beteende, till exempel att personen är lättretlig och undviker social kontakt. Vanligt är också att halka efter i arbetet.

- Om man är orolig för sin arbetskamrat, är det bra att ta upp saken med honom själv, så att man kan ta reda på om oron är befogad, säger Kirsi Ahola.

Undersökningen gällde både arbets- och fritidsolyckor. Flest olyckor förekom bland manliga arbetstagare och arbetstagare med manuellt arbete. Den vanligaste olycksfallstypen i det undersökta materialet var halk- och fallolyckor.

Resultaten har publicerats i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Occupational Health.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen