Oklart sjukintyg ger längre frånvaro

2008-12-10 10:44 Mattias Davidsson  

När Försäkringskassan tvingas skicka tillbaka sjukintyget till läkaren för komplettering förlängs sjukfrånvaron med i genomsnitt tre veckor. Lågutbildade, utbrända och belastningsskadade drabbas mer än andra.

Forskningsinstitutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala har funnit att Försäkringskassan tvingas skicka tillbaka många sjukintyg till läkaren för komplettering. Det leder till 22 dagar längre sjukfrånvaro i genomsnitt, vilket motsvarar 30 procent.

Studien gäller Uppsala län åren 2006 och 2007. Det kan vara viktigt att notera eftersom man vet från andra studier att sjukförsäkringen dras med stora regionala avvikelser.

Sjukintyget är Försäkringskassans underlag för sjukskrivning. Om informationen i intyget av någon anledning är otillräckligt måste man begära läkarens komplettering.

Den byråkratiska fördröjningen kan, enligt IFAU, få stora effekter i form av utebliven eller försenad rehabilitering eller arbetsanpassning.

IFAU-forskaren Per Johansson tror att sjukskrivningsprocessen i sig kan bidra till den internationellt sett höga svenska sjukfrånvaron

- Kompletteringen blir en sorts bromskloss, säger han i en kommentar.

Undersökningen visar att det främst är lågutbildade som drabbas av de här fördröjningarna. Det är också vanligare att sjukintyg som rör psykiska sjukdomar eller muskuloskeletala sjukdomar behöver komplettering.

I undersökningen har nära 1 000 sjukintyg granskats. 40 procent av intygen bedömdes vara av mindre bra kvalitet. Av de studerade intygen skickades 14 procent tillbaks till läkaren för komplettering.

IFAU sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö