Karolinska sjukhuset i Stockholm har sämsta arbetsmiljön

2008-01-21 13:00 Elinor Torp  

- Skrämmande, säger Läkarförbundets ordförande. När sjukhus i Stockholm rankats hamnar Karolinska i botten. Det är läkarna själva som fått ge sin bild av arbetsmiljö och vårdkvalitet. Och det ser inte ljust ut.

Skillnaderna mellan sjukhus och kliniker i Stockholm är stora, oväntat stora. Det står klart när resultaten av läkarnas arbetsmiljöundersökning på måndagen presenterades. Betygen är låga, generellt. Sämst ser det ut på Karolinska universitetssjukhuset.

- Det är bekymmersamma värden. Något måste göras åt situationen, säger Nils Joneborg, ordförande i Sjukhusläkarföreningen Stockholm.

- Som läkare skulle i alla fall jag snegla på de här siffrorna och även som patient när valfriheten ökat, fortsätter han.

Organisationens ledning, inflytande över arbetet och effektiviteten är områden som får underbetyg.

Frågorna har besvarats med hjälp av en tiogradig skala. Poängen har sedan översatts till en hundragradig betygskala. För varje klinik har ett index räknats fram som beskriver den totala nöjdheten och motivationen hos läkarna. Det är utifrån detta index som rankingen gjorts.

- Det som är mest intressant är spridningen. Karolinska har katastrofalt låga siffror. Framför allt verkar det vara kommunikationen och ledarskapet, eller tydligheten i ledarskapet, som brister, säger Nils Joneborg.

Sammanslagningen av Huddinge universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset år 2004 kan vara en förklaring.

- Att ranka arbetsplatserna är bra. Det är ju inte roligt att ligga i botten. Det blir en kraft uppåt, tror Nils Joneborg.

En läkare från Sachsska barnsjukhuset var på plats när resultaten presenterades. På hennes arbetsplats har man jobbat mycket med arbetsmiljön. Det syns i rankingen. Sämre ser det ut inom barn- och ungdomspsykiatrin. En överläkare från BUP-mottagningen i Södertälje sitter också med bland åhörarna och kan bara konstatera att det på hans arbetsplats inte ser lika bra ut. Psykiatrin överlag hamnar i botten när läkarna skattar arbetsmiljö och vårdkvalitet.

Undersökningen ska göras årligen. Det här är startskottet. Före sommaren kommer också Läkarförbundet att gå ut med en nationell enkät för att ta reda på hur det ser ut i andra delar av landet. Eva Nilsson Bågenholm, som är ordförande, konstaterar att det har gjort flera undersökningar de senaste åren men att resultaten inte nått ut till klinikerna. Det är allvarligt, menar hon, att inget görs för att förbättra situationen.

Nils Joneborg hoppas att också Stockholms landstingspolitiker tar till sig av resultaten. De ständiga maktskiftena är ett problem för sjukvården.

- Politikerna måste hitta lösningar över blockgränserna, säger han.

Enkäten har besvarats av drygt 3 000 läkare under hösten 2007. SYLF Stockholm, Sjukhusläkarförening Stockholm och delföreningar i Sveriges Läkarförbund står bakom undersökningen.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö