Jessica Polfjärd (M): ”Arbetsmiljöverket sprider kunskapen”

2014-09-01 11:28 Elinor Torp  
Jessica Polfjärd (M)

(Uppdaterad) Alliansen fortsätter med sin arbetslinje om de sitter kvar vid makten. - I den är arbetsmiljön en viktig del, säger arbetsmarknadsutskottets ordförande i riksdagen, Jessica Polfjärd (M).

Om Alliansen har kvar regeringsmakten efter valet kommer öronmärkta pengar att gå till att bygga upp en ny plattform för att samordna och sprida arbetslivsforskningen?

- God arbetsmiljö är en viktig del av arbetslinjen. Regeringen vill att vi ska ha en fortsatt stark arbetslivsforskning och bedömningen är att forskning utvecklas bäst vid universitet och högskolor och att forskningen kvalitetssäkras genom att anlagen söks i konkurrens, liksom andra forskningsområden, svarar Jessica Polfjärd (M).

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007 har Sverige förlorat en röst nationellt och i EU. Vad kommer Alliansen att göra åt detta?

- Sverige har flera starka centrumbildningar och nätverk inom arbetslivsforskningen. Eftersom arbetslivsforskning många gånger bedrivs inom mång- och tvärvetenskapliga miljöer finns det ett behov att nyttiggöra och förmedla en mer sammanhängande bild av detta breda och vittomfattande område. Därför har regeringen satsat på att höja Arbetsmiljöverkets förutsättningar för informations- och kunskapsspridning.

Arbetarskydd har frågat svenska arbetsmiljöforskare (läs deras svar i det kommande numret av Arbetarskydd). Behövs ett nytt kunskapscentrum? Samtliga svarar ja. Vad är Alliansens svar till dem?

- Regeringen höjde anslagen för informations- och kunskapsspridning under den första mandatperioden redan när den tillträdde, sedan dess har Arbetsmiljöverket fått ytterligare 2 miljoner kronor mer per år för att utveckla en särskild funktion för kunskapsspridning. Under åren har funktionen publicerat drygt 30-tal kunskapssammanställningar och arbetar nu med att utveckla en särskild webbplats som ska innehålla den samlade kunskapsbanken på Arbetsmiljöverket, säger arbetsmarknadsutskottets ordförande i riksdagen.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö