GRÄNSVÄRDEN

Inga regler om gränser för jobb i kyla

Kallt i hela Sverige just nu. Värst i norra delearna.

KÖLDREKORD Temperaturen sjunker ned mot minus 40 i norr. Alla som kan håller sig inne. Men några måste ut och jobba och det finns ingen nedre gräns för kyla i lagar eller avtal.

Publicerad

Det finns en dålig historia om när kommunalarbetarbasen läxar upp sina gubbar som hänger på spadarna i värsta vinterkylan och får svaret: ”Här ser du grabbar som kan frysa!”

Att arbeta i kyla utan att riskera skador och olyckor är inte helt lätt, men det måste göras på våra breddgrader. Och de som jobbar i kylrum för livsmedel måste anpassa klädseln året om.

Det handlar om att arbeta så att kroppen behåller sin värmebalans, då värmeförlusterna täcks av kroppens egen värmeproduktion. Man kan behålla värmebalansen även i mycket kallt klimat om klädseln och aktiviteten är den rätta.

Arbetsgivaren måste bedöma riskerna

Arbetsmiljöreglerna har ingen lägsta temperaturgräns som säger när arbetet måste avbrytas. Men grunden för hur kallt det får vara ligger i riskbedömningen. Det är arbetsgivarens ansvar att avgöra om det går att jobba säkert oavsett vad termometern visar. Alla vet hur fumlig man blir med kalla händer eller hur halt det kan bli redan strax under nollan. När det är kallt minskar koncentrationsförmågan och ökar risken för misstag och olyckor. Risken för belastnings­skador ökar också om leder och muskler kyls ned.

I föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) nämns anpassning av arbetstider med pauser för att värma sig samt självklart lämpliga skyddskläder mot kyla. Reglerna gäller givetvis också dem som årets runt jobbar i sträng kyla i livsmedelsindustrins kylrum. Redan under 16 plusgrader krävs rätt kläder för att hålla värmen.

Snöröjare, anläggare, skogsarbetare och en rad kommunaltekniska yrken liksom inom transportsektorn utsätts för kyla under vinterhalvåret. Men mest utsatt är byggbranschen, som därför har extra utförliga avtal om arbete i kyla och hetta.

De allmänna föreskrifterna (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete säger: ”Vid arbete utomhus skall arbetstagarna skyddas mot atmosfärisk påverkan som kan inverka menligt på deras hälsa och säkerhet.”

Byggavtalets paragraf 5.3.1 säger bara så här om otjänligt väder:

”Om arbete inte kan utföras på grund av otjänligt väder bör arbetsgivaren avbryta arbetet. Arbetstagare som själv vill avbryta arbete på grund av otjänligt väder, eller annat hinder, ska anmäla detta till arbetsgivaren. Arbetsgivaren avgör om arbetet ska avbrytas eller inte och om annat arbete ska anvisas.”

Kläderna måste skydda mot kyla

Alla arbetsgivare är skyldiga enligt arbetsmiljölagens kapitel 2, paragraf 7 att ge arbetstagarna personlig skyddsutrustning. Dit räknas även kläder som skyddar mot kyla, men bara det yttre lagret som varm jacka och rejäla vinterskor. Strumpor, underställ eller långkalsonger får arbetstagaren själv hålla sig med.

Vid arbete i sträng kyla har arbetstagaren rätt att ta pauser i uppvärmda utrymmen för att värma sig. Men inte heller Byggnads har något absolut gräns för när arbete bör avbrytas, påpekar arbetsmiljöombudsman Johan Torstensson Aas:

– Nej, det vore inte bra med en strikt gräns, arbetsgivaren ska i samverkan med skyddsombud, innan det blir kallt göra en övergripande riskbedömning av hälsoriskerna med arbete i sträng kyla och anpassa arbetet därefter. Man ska ta hänsyn till ett antal faktorer bland annat vindstyrka, klädsel, skyddsutrustning, om vibrerande verktyg ska användas, användning av lyftanordningar, halka eller om det är fysiskt krävande arbete.

– Förutsättningarna avgör vilka åtgärder som krävs för att göra arbetet skadefritt. Det gäller att vara förberedd och kunna anpassa kläder och arbetsuppgifter till temperaturen. Numera finns bra skor och kläder som tillför värme, liksom fodrade varselbyxor och extra varma skor. Sen kan man i riskbedömningen givetvis komma fram till att det inte ska utföras arbete under viss temperatur.

Byggavtalet ger endast arbetstagarna rätt till skor, skalskydd och vinterjacka, men finns det krav från arbetsgivaren att kläderna och skorna ska ha viss skyddsklass tex tåhätta eller varsel så gäller föreskriften om personlig skyddsutrustning och då är arbetsgivaren skyldig att dessa även kan användas om arbete sker i kyla.

Seriöst att ha ett särskilt klädkonto

– Seriösa arbetsgivare brukar ha ett klädkonto så att arbetstagarna kan beställa varma underställ, sockar och flera ombyten. Enligt kollektivavtalen ska det också finnas tillräckligt med torkskåp. Det är viktigt för att produktionen ska löpa på. Tyvärr är inte alla arbetsgivare seriösa i byggbranschen.

Om väderförhållanden innebär allvarlig fara för liv eller hälsa och arbetsgivaren inte vidtar åtgärder ska skyddsombuden lägga skyddsstopp.

– Jag har aldrig hört att något skyddsstopp verkställts på grund av kyla, säger Johan Torstensson Aas. Det brukar räcka med att påtala riskerna.