HD öppnar för rekordhög företagsbot

2014-06-18 10:31 Elinor Torp  
Mats Palm

"Det högsta belopp som yrkats i en och samma rättegång någonsin", säger arbetsmiljöåklagarnas chef Mats Palm efter åtalet mot företagen involverade i dödsolyckan i LKAB:s gruva. Tre ärenden i Högsta domstolen banar väg för högre företagsbot.

Tidigare i år JO-anmälde änkan den långsamma handläggningen. Hennes man och son dog i hissraset i Malmberget 2010. Sista dagen före semestern, drygt fyra år efter LKAB-olyckan, väckte Stig Andersson åtal mot fem företag. De riskerar nu rekordhöga företagsböter, 15 miljoner kronor totalt. Men ingen fysisk person ställs till svars.

- I den här olyckan var fem företag involverade, ett mycket komplicerat ärende att utreda. Oavsett om vi hade haft optimala polisresurser på plats hela tiden skulle det här ärendet ha tagit lång tid att utreda. Vi kan få ner ledtiderna generellt sätt, men dramatiskt kommer vi inte att få ner handläggningstiderna i de här allvarliga fallen, säger chefsåklagaren Mats Palm vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema.

Varför är det så svårt att hitta arbetsmiljöansvariga på företagen?

- Aktörerna pekar på varandra, det kan vara ett skäl. Ju fler företag, desto mer komplicerade blir utredningarna. Vi har då utvägen företagsbot kvar. Hade vi inte haft företagsboten i det läget så hade det blivit noll, svarar Mats Palm och säger:

- Lagstiftaren har också bestämt att när det gäller vållande till kroppsskada så är företagsbot den sanktion som ska gälla och egentligen inte åtal mot fysisk person, bara i undantagsfall.

Men vid dödsolyckor ska väl det fysiska ansvaret utredas?

- Ja, då gäller inte huvudregeln företagsbot som enda sanktion.

Två människor dog i LKAB:s gruva i Malmberget. Varför åtalas ingen fysisk person?

- Det finns flera fall där åklagaren gjort bedömningen att man inte kan visa vem som är skyldig. Med många involverade företag är det svårt. Enda utvägen kan då bli företagsbot.

Tycker du att det är bra att dina åklagare går på bara företagsbot eller tycker du att de ska hitta ansvariga chefer?

- Det är min bestämda uppfattning att åklagarna när det gäller dödsolyckor följer lagstiftningen och försöker hitta en fysisk person att lagföra också. Av olika skäl lyckas de inte alltid med det.

Nu blev företagsbot, rekordhöga. Hur kommer det sig?

- När det gäller allvarliga skador och dödsfall har vi i våra riktlinjer angett att vi tycker att det är värt vissa belopp. När det gäller dödsfall, en miljon och uppåt. I mars månad var tre ärenden som gällde vållande till kroppsskada uppe i Högsta domstolen. HD gick noggrant igenom våra riktlinjer och tyckte att de var bra och väl förenliga med lagstiftningen. Vi kan alltså använda oss av dem som en utgångspunkt när vi bestämmer företagsbotens storlek. Det var en stor framgång, säger Mats Palm.

Så företagsbot i arbetsmiljömål kommer att höjas i framtiden?

- Ja, företagsboten vad gäller allvarliga skador och vållande till annans död har skärpts.

1 juli träder sanktionsavgifterna i kraft. Vad får det för betydelse för er verksamhet?

- Lindrigare brott avkriminaliseras. Vi kommer inte längre att handlägga dem. Någon annan direkt betydelse för oss kan jag inte säga att sanktionsavgifterna får.

Kommer sanktionsavgifterna att korta era handläggningstider?

- Man kan ju ha en sådan förhoppning, men det är inga komplicerade utredningar. Företagen brukar acceptera boten. De ärendena går alltså inte till domstol och då går det snabbt att handlägga dem. Därför har de aldrig slukat särskilt mycket resurser.

Hur har ni på Rema hanterat JO-anmälan?

- Vi väntar på JO:s utlåtande. Men ärenden som dödsolyckan i LKAB:s gruva med många ansvariga aktörer tar tid och kommer alltid att ta tid.

Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada är två år. Försöker ni påverka så att preskriptionstiderna höjs?

- Vi har påtalat detta i olika sammanhang, men företagsboten preskriberas inte förrän efter fem år, och den har ju lagstiftaren nu bestämt ska vara den primära sanktionen i de här fallen, inte åtal mot fysisk person. Då är det bara två år. Vid dödsfall är det fem års preskription.

En sista fråga: I februari ledde ert första åtal om psykosocial arbetsmiljö till fällande dom i Östersunds tingsrätt. Din kommentar.

- Det är väldigt nytt och unikt i sitt slag. Jag är positiv till att man fäller till ansvar. Nu får vi se hur hovrätten hanterar ärendet. Inget är givet.

Har dina åklagare utrett psykosociala mål tidigare?

- Jag kan inte påminna mig den typen av ärenden. Jag vet att det har kommit in anmälningar i systemet, men jag kan inte påminna mig att vi någonsin tidigare haft något åtal. Jag vet att det funnits kritik från åklagare mot Arbetsmiljöverket att expertmyndigheten inte backar upp dem i sådana ärenden, men jag kan inte svara på om det är en huvudorsak eller inte, säger chefsåklagare Mats Palm.

REMA

  • Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, REMA, startade 1 januari 2009.
  • Åklagarkammaren finns på sex ställen i landet: Malmö, Göteborg, Växjö, Jönköping, Stockholm och Östersund.
  • Totalt jobbar ett 20-tal åklagare på Rema.
  • Två eller tre gånger om året träffas åklagarna i Nässjö och en gång i veckan är det möte framför tv-skärmar.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö