Experterna

Har man rätt att ta barnen till jobbet?

Barn på jobbet.

EXPERTERNA. Det råder höstlov och många upptagna föräldrar väljer att ta med barnen till arbetet. Men är det en rättighet?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt:

Det finns ingen laglig rätt att ta med sina barn till jobbet. Det kan dessutom få förödande konsekvenser både för barnet, föräldern och kanske också för arbetsgivaren.
Tänk er en arbetsgivare, som tillåter barn att komma in på föräldrarnas arbetsplats och ett barn råkar ut för en allvarlig olycka? Ur min erfarenhet minns jag en morfar som tog med sitt barnbarn till jobbet. Barnet råkade ut för en mycket svår olycka. Det är en stor katastrof både för barnet och den anhörige. Vem blir ansvarig? Morfar som tog med barnet eller arbetsgivaren som tillät barnet att komma in på den farliga arbetsplatsen? Kanske blir båda ansvariga.
Visserligen är barn som besöker sina föräldrars arbetsplats inte arbetstagare. Men man ska nog ändå tänka på att det finns särskilda regler för dem som är under 18 år, Minderårigkungörelsen (AFS 2012:3), där vissa arbetsuppgifter är helt förbjudna och särskilt för dem som är under 13 år. Det kan gälla kontakt med farliga ämnen, maskiner eller arbeten på akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar eller i hemtjänsten.
Även om barnen inte arbetar, så kan de komma att vistas i farliga arbetsmiljö, som kan innebära stora risker för dem både fysiskt och psykiskt.

Sven Grahn, förhandlare, samt arbetsrätts- och arbetsmiljöjurist, Transportföretagen:

Det finns inget lagstöd för föräldrar att få ta med sina barn till jobbet. Det är arbetsgivaren som avgör om det passar utifrån den (arbets-) miljö och de säkerhetsaspekter som kan råda på arbetsplatsen. Sedan kan givetvis barnets ålder och regelbundenheten i att barn följer med spela roll, tanken är ändock att arbete ska utföras av arbetstagaren på arbetsplatsen och att det inte innebär ett hinder eller en svårighet i arbetets utförande eller att det stör andra kollegor i deras arbete om barn följer med.
Om en förälder väljer att ta med ett barn som är eller nyss varit sjukt kan det ställa till stora problem för en arbetsgivare. Om en anställd medvetet trotsar en arbetsgivares beslut eller policy kan det leda till uppsägning, utbredningen av policy gällande barn på jobbet torde dock vara sällsynt.