Genusperspektiv kan minska antalet olyckor

2018-08-10 00:00 Torbjörn Svensson  
Åsa Ek.

FORSKNING. Varje år inträffar ett stort antal arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige. Regeringen har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor ur ett genusperspektiv.

Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet presenterades 2017 och har sammanställts av docent Åsa Ek, vid Institutionen för designvetenskaper på Lunds tekniska högskola, och docent Gunilla Olofsdotter på Institutionen för samhällsvetenskap på Mittuniversitetet. De har tagit upp svensk och internationell forskning från 38 olika studier om genusperspektiv.

Oftast är det faktorer som yrkestillhörighet, arbetsplatsens storlek och typ av näringsgren som förklarar olycksrisker. Men den svenska arbetsmarknaden är fortfarande starkt könsuppdelad, konstaterar forskarna. Och fortfarande är det fler män än kvinnor som blir chefer. Bara tre av de 30 vanligaste yrkena i Sverige har jämn könsfördelning. Av lastbilsförarna är 94 procent män.

Eftersom de flesta dödsolyckorna drabbar män i mansdominerade yrken, är det därför viktigt att undersöka vilken roll föreställningar om kön spelar för till exempel risktagande, normer, arbetsplatskulturer och ledarskap.

Forskningen visar hur maskulina normer ofta påverkar attityder till säkerhet, risker och arbetsmiljö. Ideal där fysisk styrka, uthållighet och förmåga att utstå smärta står högt i kurs. Kulturen beskrivs som en arbetarklassmaskulinitet. Arbetare som håller fast vid traditionella normbaserade maskulina ideal är oftare inblandade i fler säkerhetsöverträdelser. De rapporterar också mer sällan till arbetsledare om brister i säkerheten.

Ett hinder för att kunna förbättra säkerheten kan vara att medarbetare inte vill acceptera skriftliga regler och rutiner, om dessa krockar med den maskulina yrkesidentiteten.

– För att förändra attityder behöver man arbeta både på individ-, grupp- och branschnivå och även ta reda på hur ledarskapets attityder ser ut, framhåller Åsa Ek.

Forskarna menar att om antalet dödsolyckor i mansdominerade yrken ska minska är det viktigt att ha ett genusperspektiv i säkerhetsarbetet.

Torbjörn Svensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö