rättsligt

Förhöjd bot för bortslitet öra

Södertälje tingsrätt dömde en förhöjd bot på en miljon kronor för den svåra olyckan i hamnen.

ARBETSOLYCKA. Tingsrätten har gått på åklagarens linje och dömt ut en förhöjd företagsbot på en miljon kronor till Axess Logistics Sweden AB för en olycka där en inhyrd kvinnlig anställd fastnade med håret i en lyftskruv så allvarligt att ett öra och en del av svålen slets av.

Publicerad

Bakgrund: Den skadade kvinnan började jobba hos ett bemanningsföretag i januari 2020 med uppdrag hos Axess i Södertälje hamn. Arbetsuppgiften var att lasta och lossa bilar till och från järnväg och båt. Järnvägsvagnarna hade två våningar. Den övre var höj- och sänkbar. När vagnen skulle lastas med bilar var en uppgift att ta bort klossar som var fästa i golvet för att hindra bilarna från att rulla av. Det fanns en rutin hos de anställda att kliva upp på den övre lastvåningen när den var i rörelse, för att slita bort klossarna.
Den skadade kvinnan har vittnat om att hon fick instruktioner om hur arbetet skulle gå till. Men flera än hennes vittnesmål handlar om att säkerhetsrutinerna inte var helt klarlagda. Till exempel kände flera anställda inte till risken med att de kunde fastna med hår eller kläder i de roterande lyftskruvarna. Däremot var det klarlagt att de inte skulle kliva på övre våningen när den var i rörelse. Det hade dock blivit rutin, bland annat för att det fanns en tidspress för lastning och lossning av bilar.
Om arbetsgruppen missade tiden blev det inkallade till en överordnad för förklaring, enligt vittnesmål. De anställda har inte sett någon skriftlig föreskrift eller instruktionsfilm om det arbetsmomentet. En liknande olycka hade inträffat 2013, dock inte med lika allvarlig utgång. Efter olyckan har rutinerna ändrats. Tågen kommer inte längre med bilar lastade på två våningar.
Den skadade kvinnan opererades i 23 timmar och låg nedsövd i tio dagar. Hon återgick i arbete tidigare än rekommenderat eftersom vårdnaden för hennes barn skrivits över på hennes pappa under sjukskrivningen och de sociala myndigheterna krävde att hon skulle jobba för att få tillbaka vårdnaden. Hon bär alltid peruk eller mössa och uppger att hon tycker att problemen med att hår saknas på huvudet är mycket besvärande. Bolaget: 
Efter olyckan har man infört tydligare instruktioner, trycker mer på riskerna och betonar bestämmelsen att medarbetarna inte får befinna sig i vagnen när den är under rörelse.
”Om arbetsledningen inte specifikt nämnt skruven för (den skadade – reds anmärkning) är det olyckligt, men huvudpoängen är att det fanns ett antal risker. Bolaget anser att den skadade kvinnan var informerad och själv ska ta en del av ansvaret för olyckshändelsen." Arbetsmiljöverket: En inspektör undersökte arbetsplatsen efter olyckan. Det fanns inte rutiner eller instruktioner som säkerställde att arbetstagare inte befann sig i vagnarna. Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att se till så de anställda följer rutiner och känner till risker, till exempel att hår kan fastna i rörliga delar. Riskbedömningar ska vara tillgängliga för arbetstagarna.
Efter inspektionen beslutade Arbetsmiljöverket om omedelbart förbud med ett villkor att risken för att arbetstagare fastnar i rörliga delar undanröjs. Tingsrätten: Rätten anser att det är otvetydigt att de rörliga delarna i vagnarna inneburit en risk för olycka som kunde ha undvikits med hjälp av skydd. Men det är inte styrkt att det finns den typen av skydd tillgängliga på marknaden. Därför har åklagaren inte styrkt det påståendet.
Vad gäller arbetsgivarens information om risker samt utbildning om riskerna och om det finns ett samband mellan kvinnans skador och bristerna i arbetsmiljöarbetet resonerar tingsrätten också kring den skadades egna beteende. Bolaget ”synes ha menat” att orsaken till händelsen delvis har att göra med den skadades egna beteende. Rätten konstaterar att den anställda hört talas om riskerna, men inte fått instruktioner om hur man undviker dem. Inte heller skyddsombudet har sett de instruktioner som arbetsgivaren gör gällande fanns. Det fanns en medvetenhet om riskerna. Men det verkar inte som om genomgångarna av instruktionerna varit regelbundna.
En brist, konstaterar rätten har varit att arbetsledarskapet har skiftat från dag till dag. Sammantaget konstaterar rätten att det funnits flera allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet och konstaterar att det är särskilt anmärkningsvärt att en liknande olycka inträffat tidigare. Bolaget har inte sett till att instruktioner följts.
Domslut: Tingsrätten går på åklagarens linje. Skadorna är allvarliga. En örat är förlorat, samt en del av skalpen och håret. Sanktionsvärdet ska fördubblas enligt kapitel 36, paragraf 8 i brottsbalken. Det yrkade beloppet som döms ut är 1 000 000 kronor. 

Läs hela artikeln

Prenumerera på Arbetarskydd Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 3 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →