Är nano den nya asbesten?

2015-10-08 08:30 Elisabeth Vene  

NYA TESTMETODER. Användningen av nanomaterial ökar i raketfart. Men ingen vet hur farliga de är.<br/>– Vi hoppas att inom två år ha en testplattform som snabbt kan hitta potentiella risker, säger Kai Savolainen, forskare på finska Arbetshälsoinstitutet.

Den första förtjusningen över nanomaterialens fantastiska egenskaper har övergått i skepsis. Kanske väntar en ny asbestskandal. Nano­partiklarna är så små att de kan ta sig in i själva cellerna. Där kan de reagera med proteiner som styr vår hälsa. Vad det leder till vet ingen.

– Det görs fältstudier för att hitta skadliga effekter. Men det tar åtminstone fem år innan man kan upptäcka något anmärkningsvärt. Med asbesten tog det tjugo år. Ingen har exponerats för nanopartiklar under en så lång tid ännu, säger Kai Savolainen.

Redan i dag har IARC, det internationella cancerforskningscentrumet, klassificerat kolnanorör som möjligen cancerframkallande. Det gäller de långa kolnanorören som liknar asbest. De senaste studierna visar att även de korta kan ge inflammationer i lungorna.

Professor Kai Savolainen är chef för forskningscentrumet för nanosäkerhet på finska Arbets­hälsoinstitutet. Han samlade världsexpertisen till konferens i Helsingfors i våras. Förhoppningen är att forskarvärlden och industrin ska samarbeta.

– Om nanotekniken ska lyckas måste materialen tillverkas och fungera på ett säkert sätt, säger Kai Savolainen.

Allt fler blir exponerade för nanomaterial. Utöver vid själva användningen sker exponeringen såväl i produktionen som vid transporter och lagring och sedan vid återvinning. Förr eller senare sprids nanomaterialen i naturen också.

– Det finns väldigt lite känt om effekterna på hälsan, eftersom det är svårt att göra epidemiologiska studier. Det måste finnas en tillräckligt stor grupp som utsätts för liknande exponering och en kontrollgrupp. Det pågår studier, men ännu finns inga resultat, säger Kai Savolainen.

Så länge man inte vet vad som ska mätas går det inte att sätta gränsvärden.

Det finns tusentals typer av nanomaterial. Kai Savolainen ingår i EU:s arbetsgrupp som ska ta fram system för att klassificera dem. Det pågår också ett arbete med att ta fram snabba och pålitliga testmetoder. Det beräknas vara klart inom två år.

Marknaden för nano växer snabbt

• Antalet konsumentprodukter med nanopartiklar har ökat med tiotals procent sedan 2010.

• Nanopartiklar är mindre än 100 nm, nanometer.

• En nanometer är en miljondels millimeter.

• I en röd blodcell med en diameter på 7–8 mikrometer – 7 000–8 000 nano­meter – får det plats hundratals miljoner klotformade nanopartiklar med en diameter på 10 nm.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö