arbetsolyckor

Anmärkning om luftförorening
före olyckan

Polisen har spärrat av olycksplatsen där två män kvävdes till döds.

DÖDSOLYCKA. I torsdags var arbetsmiljöinspektör Kim Evald på Omni Polymers fabrik i Ängelholm och anmärkte på att riskbedömningar av luften saknades. Fem dagar senare dog två anställda av svavelväte då de rengjorde en tank.

Publicerad Uppdaterad

Omni Polymers är ett nystartat företag som sedan i fjol tillverkar plastgranulat av återvunna hushållsförpackningar. Fabriken har en kapacitet att årligen tillverka 15 000 ton granulat som sedan återanvänds inom plastindustrin.

Torsdagen den 15 juni var arbetsmiljöinspektör Kim Evald på inspektion ihop med företagets ledning. Den resulterade i sju anmärkningar, bland annat relativt rutinmässiga påpekanden om dokumentation av buller, separation av fordons- och gångtrafik eller underhållsplan för truckar.

Men sett i ljuset av gårdagens dödsolycka sticker punkt 5 på inspektionsmeddelandet ut:

”Brist 5: Riskbedömning av kemiska riskkällor och dokumentation av resultatet.

Arbete med kemiska riskkällor ska alltid undersökas och riskbedömas. Resultatet av riskbedömningen och vilka åtgärder som beslutats ska finnas dokumenterat. Vid inspektionen kunde ni inte visa om eller utesluta att luften i produktionshallen innehöll hälsofarliga ämnen. Ni uppgav visserligen att en sådan mätning har gjorts samt att resultatet av denna mätning väntas inkomma innan månadens slut.

Krav: 5.1 Ni ska undersöka och riskbedöma luften i produktionshallen.

Resultatet av riskbedömningen och besluten om åtgärder ska dokumenteras. Av dokumentationen ska följande minst framgå:

1. vilka delar av verksamheten som ingått i undersökningen och riskbedömningen,

2. i vilka situationer exponeringen behöver minskas eller elimineras,

3. vilka skyddsåtgärder som ska användas i olika situationer och vilka åtgärder som ska vara förberedda om det skulle ske en olycka,

4. vilka övriga åtgärder eller undersökningar som är beslutade, när de ska vara genomförda och vem som är ansvarig,

5. vilka personer som deltagit i riskbedömningen,

6. tidpunkt för nästa planerade undersökningen och riskbedömning, samt

7. vilket datum dokumentet skapades och vilken ansvarig person som godkänt dokumentet.

Se 5, 7, 8 och 10 §§ AFS 2011:19”

Efter gårdagens olycka då två anställda avled och sex brandmän skadades lindrigt - men tvingades uppsöka sjukhus - har polisen inlett förundersökning om arbetsmiljöbrott och vållande till annans död samt vållande till kroppsskada.

Även Arbetsmiljöverket utreder olyckan, men Kim Evald säger i dag till Sydsvenskan att det inte föreligger någon omedelbar koppling mellan inspektionen och olyckan.

Omni Polymer återvinner plats. .Foto: Anders Bjurö / TT

Allt pekar på att de två anställda avled av höga koncentrationer av svavelväte i den tank de var satta att rengöra. Svavelväte bildas vid rötprocesser och är en välkänd riskfaktor inom industri och jordbruk.

Svavelväte har tidigare orsakat dödsolyckor, bland annat omkom två anställda på Ferriklor i Kvarntorp 1995. Då bildades svavelväte när natriumsulfid hälldes i ett surt betbad från stålindustrin.

Arbetarskydd har försökt nå de ansvariga på Omni Polymer för att fråga om tankrengöringen inleddes som en följd av Arbetsmiljöverkets kritik, men ännu har ingen i ledningsgruppen svarat.

Läs mer: