Åklagaren: risker med tingsrättsdom efter arbetsolycka

2018-06-26 11:11 Karin Nilsson  
Foto: Sveriges Domstolar

En anställd med släktingar i bolaget ledning fick amputera sin arm efter en arbetsmiljöolycka. I torsdags kom domen från Tingsrätten i Hässleholm. Åklagare Christer Forssman är förvånad.

– Det finns en risk att de här små familjeägda företagen får fribrev.

Höger arm ovanför armbågen tvingades en anställd att amputera efter en olycka på snickerifabriken. Kammaråklagare Christer Forssman, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål ansåg att företaget skulle betala 400 000 kronor i företagsbot. Tingsrätten gjorde en helt annan bedömning i sin dom som kom torsdags. Rätten ansåg att det var oskäligt att ta ut en företagsbot och efterger den.

­- Jag tänkte att det kanske fanns ett visst utrymme för att jämka boten men att de skulle efterge företagsboten fanns inte i min sinnevärld, säger Christer Forssman till Arbetarskydd.

Den 21 mars 2016 skadade sig en anställd på en snickerifabrik. Han skulle justera ett så kallat anhåll i en kuttermaskin när han kom i kontakt med rörliga maskindelar. Han fastnade med höger arm i kuttern och skadade sig. Som en följd tvingades den anställde amputera höger arm ovanför armbågen. Företaget, som är familjeägt, ansåg att det inte begåtts något brott i näringsverksamheten.

I domen konstaterar Hässleholms tingsrätt att bolaget har varit oaktsamt och att oaktsamheten har orsakat den anställdes skada. Tingsrätten påpekar att den skadades tvillingbror och andra nära släktingar utgjorde bolagets ledning och styrelse. Den skadade har tidigare ingått i bolagets ledning och deltagit i inköpet av maskinen. Han har även varit med och installerat anhållet och riskbedömt bolagets maskiner, tillägger tingsrätten.

Christer Forssman ser risker med tingsrättens resonemang kring familjebanden. Han konstaterar att det inte är ovanligt att familjemedlemmar är anställda i familjeföretag och funderar över konsekvenserna av tingsrättens dom.

- Om vi inte kan lagföra dem genom att väcka talan om företagsbot går de här företagen fria fån rättsverkan. Det finns en risk att de här små familjeägda företagen får fribrev. Det kan inte ha varit lagstiftarens tanke.

- Det ska väldigt mycket till för att man ska efterge hela beloppet anser jag. Det är frågan om tingsrätten har gjort en korrekt bedömning i det avseendet.

Att Arbetsmiljöverket vid flera tillfällen inspekterat bolagets maskiner utan att anmärka på olycksmaskinen, påpekas också av tingsrätten. Men att inga brister rapporterats behöver inte betyda att det inte fanns några, påpekar Christer Forssman, som är undrande även till detta.

- Hade verkets inspektörer sett bristerna hade dem reagerat. Det här är arbetsgivarens ansvar.

Åklagare Christer Forssman anser dock att företagsboten skulle ha kunnat bli lite lägre eftersom den drabbade själv tidigare hade ett visst inflytande och ansvar.

- Men jag har faktiskt aldrig varit med om att man inom arbetsmiljöområdet eftergivit en bot när man, som i detta fall, enbart prövat frågan om företagsbot.

Christer Forssman påminner dock om att det finns domar där en företagsbot eftergivits men då har både en företagsbot och ett personligt ansvar prövats.

Domen kan överklagas senast den 12 juli.

Kommer du att överklaga?

- Det ligger i farans riktning. Jag anser att en högre instans borde pröva detta.

Vad är det du vill ha prövat?

-Vilka aspekter som ska ligga till grund för att efterge en företagsbot. I propositionen står det att man ska vara oerhört restriktiv. Det ska vara något som verkligen sticker ut och det menar jag att det här inte gör.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö