Afa delar ut 28 miljoner kronor till forskning

2016-04-06 14:46 Elsa Persson  

Nio nya forskningsprojekt som syftar till att minska risken för arbetsskador har fått pengar från Afa Försäkring.

Varje år delar Afa Försäkring ut cirka 150 miljoner kronor till arbetsmiljö- och hälsoforskning. Anslagen är uppdelade på fyra omgångar per år, och det är den första anslagsomgången 2016 som nu är färdig.

De nio projekt som beviljas pengar är:

Ny metod för återgång i arbete vid psykisk ohälsa

Therese Stenlund vid Umeå universitet får 1,75 miljoner kronor för att ta fram en ny metod som fokuserar på dialog mellan arbetsgivare och anställd, som ett sätt att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning som beror på psykisk ohälsa

Långtidseffekter av återkommande exponering för stressfaktorer

Projektet syftar till att undersöka hälsoeffekter av att exponeras för stressfaktorer under lång tid, samt hur ohälsa tidigt i karriären påverkar karriärval och hälsa längre fram i tiden. Forskningspengarna på 3,5 miljoner kronor beviljas Ann Rudman vid Karolinska institutet.

Psykologers och socialsekreterares hälsa och välbefinnande

Psykologer och socialsekreterare är överrepresenterade när det gäller långa sjukskrivningar på grund av stress i förhållande till övriga befolkningen. Nu beviljas 3 miljoner kronor till Ingrid Schéle vid Umeå universitet för forskning om hur individfaktorer och psykosocial arbetsmiljö påverkar de två yrkesgruppernas hälsa över tid.

Lärandets betydelse för att kunna hantera föränderliga krav inom hälso- och sjukvården

Andrea Eriksson vid KTH får 3, 3 miljoner kronor för att skapa en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande har på olika organisationsnivåer under pågående verksamhetsutveckling för främjandet av medarbetares välmående och engagemang..

Praktikens inverkan på den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten

Benita Thedvall vid Stockholms universitet ska undersöka hur användandet av metoden evidensbaserad praktik, EBP, vid beslut om insatser inom socialtjänsten påverkar socialarbetares arbetsmiljö, och om metoden bidrar till eller motverkar upplevelsen av kontroll över arbetssituationen. Forskningen beviljas 3,2 miljoner kronor.

Ny metod för att minska felaktig användning av antibiotika

Genom att utveckla ett snabbtest ska bakterieart och resistensprofil kunna bestämma inom loppet av några timmar, vilket ska leda till snabbare behandling av antibiotikaresistenta infektioner. Dan Andersson vid Uppsala universitet får 4,9 miljoner kronor för arbetet, och förhoppningen är att här ska minska felaktig användning av antibiotika.

Ny metod för att bota leukemi och lymfom

Angelica Loskog vid Uppsala universitet tilldelas 4,6 miljoner kronor för att starta den första akademiska studien i Europa där en ny typ av cellterapi används för cancertyperna leukemi och lymfom. Metoden innebär att patientens egna celler förstärks med genteknik för att bättre känna igen och döda cancerceller.

Hälsopåverkan vid professionellt arbete med 3D-skrivare

Forskningsprojektet syftar till att undersöka möjliga hälsoeffekter vid tillverkning av strukturer i metall med hjälp av 3D-skrivare. Genom att implementera en mätrutin, ska exponering för olika metallpulver samt exponering för olika typer av 3D-tekniker utvärderas. Helen Karlsson vid Region Östergötland/ Linköpings universitet får 930 000 kr i anslag.

Arbetsmiljöarbete med fokus på samordning

På senare år har företag lagt ut allt mer arbete och tjänster på underentreprenörer. Nu ska Ann-Beth Antonsson vid IVL undersöka hur arbetsmiljöarbetet kan effektiviseras när entreprenörer arbetar med drift och underhåll inom tillverkningsindustri och gruvor. Syftet är att arbetsskador ska förebyggas bättre, och projektet beviljas 2,9 miljoner kronor.

Elsa Persson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen