Arbetsskador

Ungdomar skadas på restaurangjobbet

Allt fler olyckor inträffar i hotell- och restaurangbranschen. Precis som i andra riskfyllda branscher är det de unga som toppar statistiken.

Publicerad

Förra året anmäldes 682 arbetsolyckor inom hotell- och restaurangbranschen till Arbetsmiljöverket. År 2008 var det 448 olyckor som inträffade.

- Vi tror att skador och sjukdomar underrapporteras i branschen, sannolikt ser det värre ut i verkligheten, säger Pernilla Niia, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Göteborg.

Belastningsskador av tunga lyft. Fallolyckor på hala golv. Brännskador av heta spisar och kastruller. Skärskador när glas och tallrikar går i kras. Hög arbetsbelastning. Buller. Hot och våld. Så ser arbetsmiljön ut för kockar, kokerskor, servitörer och köksbiträden. Det är främst de unga i åldrarna 18-24 år som skadar sig.

Arbetsgivarna brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det kan verket konstatera efter att ha gjort en inspektion av hotell och restauranger i södra och västra Sverige. Det saknas ofta en tydlig uppgiftsfördelning. Olyckor och tillbud rapporteras inte heller i tillräckligt hög utsträckning.

- Många arbetsgivare inom hotell och restaurang är duktiga entreprenörer, men inte lika kunniga i frågor som handlar om arbetsmiljö. Det behövs mer vardagligt tänk kring vilka risker som finns och hur de kan undvikas, säger Pernilla Niia i ett pressmeddelande.

Tvåhundra arbetsgivare i Skåne, Kronoberg, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Västra Götaland och Hallands län inspekterades. Sammanlagt 680 krav ställdes på arbetsgivarna. Bland annat upptäckte ett antal farliga hissar med klämrisk. Personal som jobbar natt erbjöds inte alltid medicinska kontroller på det sätt som lagen kräver.

- Många unga arbetar på hotell och restauranger, ofta som sitt första jobb. Därför är det extra viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, så att de får en bra start i yrkeslivet, säger Pernilla Niia.