Tidningen

Forskare önskar mer öppenhet från Afa

Mia Carlsson, docent i civilrätt vid Stockholms universitet. Foto: Staffan Westerlund
Mia Carlsson, docent i civilrätt vid Stockholms universitet. Foto: Staffan Westerlund

SKADESTÅND. Hundratusentals människor jobbar på arbetsplatser som saknar försäkringar för arbetsskada. Skadar de sig i tjänsten får de varken ersättning för hela inkomstbortfallet, psykiskt lidande eller bestående invaliditet. Öppenhet från Afa om ersättningsnivåer skulle underlätta vid en eventuell domstolsprocess, menar forskare.

Publicerad

Omkring 90 procent av de anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal, enligt Medlingsinstitutet. Om de skadar sig på jobbet har de, förutom den lagstadgade sjukpenningen och arbetsskadeersättningen från Försäkringskassan, även rätt till ersättning från den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA – försäkringen. Det gäller även dem som jobbar på arbetsplatser där arbetsgivaren frivilligt har tecknat en TFA-försäkring.

Läs hela artikeln

Prenumerera på Arbetarskydd Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 3 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →