Arbetsskadeförsäkringar

”Arbetsskadeärenden - lite av en gissningslek”

Eva-Lotta Ramberg. Foto: Jann Lipka

Prövning. Högsta förvaltningsdomstolen prövar endast cirka 2 procent av de ärenden som överklagas dit. Hotell- och restaurangfacket drev ett arbetsskadeärende hela vägen till HFD för att få klarhet. – Frågan är hur klart det är, säger förbundsjuristen.

Publicerad

En kocklärling avled den 27 april 2015 på en restaurang i Trollhättan. Lärlingen tog en köttbit som låg på ett fat när han tog en fika på förmiddagen. Han fick köttbiten i fel strupe och avled. När hans föräldrar ansökte hos Pensionsmyndigheten om ersättning från arbetsskadeförsäkringen för hjälp med begravningen fick de nej. Pensionsmyndigheten grundade sitt beslut på Försäkringskassans bedömning att kocklärlingens död inte orsakats av en arbetsskada. Hotell- och restaurangfacket drev ärendet vidare – först till förvaltningsrätten, sedan till kammarrätten och slutligen till högsta instans. I slutet av maj meddelade HFD att det handlade om en arbetsskada.

Domstolen konstaterade att olyckshändelsen inträffade när kocken åt mat vid ett måltidsuppehåll på arbetsplatsen under betald arbets­tid. Kocken hade inte rätt att lämna arbetsplatsen under tiden. Domstolen ansåg att det fanns ett sådant samband mellan olyckan och arbetet att det var fråga om en arbetsskada.

Hotell- och restaurangfackets förbundsjurist, Eva-Lotta Ramberg, lyfte i sitt överklagande till HFD kollektivavtalets betydelse.

– Våra medlemmar har inte rast, de har måltids­uppe­håll. Det betyder att man äter när det finns tid och att man hela tiden står till arbetsgivarens förfogande.

Hon hoppas och tror att HFD tog hänsyn till hennes resone­mang, men konstaterar att domstolen i sin dom inte hänvisar till kollektivavtalet utan till arbetstids­lagen.

– Kollektivavtalet är ju det som styr, så det hade varit intressant om vi hade fått reda på dess ställning i ett sådant här sammanhang.

Klarlagt är dock att ett måltidsuppehåll betyder att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande.

– Det känns bra, och jag tror att det kan ha en prejudicerande verkan även i andra branscher.

En annan medlem, en hotellreceptionist, bet av en tand under ett måltidsuppehåll. Eva-Lotta Ramberg drev även det ärendet. Kammar­rättens dom gick emot förbundet, det var ingen arbets­skada, men rätten var inte enig. HFD gav inte prövningstillstånd.

– Det svaret fick jag före domen om kockens skada. Det var precis samma omständigheter, förutom skadans allvarlighet.

Vad säger det om arbetsskadebegreppet?

– Frågan är hur klart det är. Vad hade hänt om domen om kocken kommit före? Jag tror att det behövs fler domar som hänvisar till HFD-domen för att se hur man dömer framöver. För det är lite av en gissningslek nu.

Hur ser du på det?

– Det finns ingen förutsägbarhet för den enskilde. Det är klart att alla situationer inte kan täckas in, men en något klarare bild av hur jag är försäkrad på jobbet behövs.