Arbetsskador

Bilmaskin ger flest vibrationsskador

Vibrationsskador har gått om bullerskador som vanligaste arbetssjukdom. Nu har Afa Försäkring tagit fram en ny rapport som visar vilka maskiner som skadar mest.

Publicerad

Bilmaskin, mutterdragare, slipmaskin och tigersåg är de verktyg som ger upphov till flest vibrationsskador. Det framgår av en ny rapport från Afa Försäkring. Afa har gått igenom sina godkända ärenden med diagnosen, effekt av vibrationer, med datum för första läkarbesöket under 2014 till 2017.

Studien visar att män är mer utsatta än kvinnor. Av de genomgångna 460 ärendena är det endast 28 som rör kvinnor. Byggbranschen och industrin har de största problemen med hårt drabbade yrkesgrupper som byggnadsträarbetare, betongarbetare och bilmekaniker.

Men det är många olika yrkesgrupper som drabbas och oftast är det flera olika verktyg och arbetsuppgifter som är den utlösande faktorn till skadan. Idag är tre av tio arbetssjukdomar vibrationsskador. Afa skriver i rapporten att den totala arbetstiden med vibrerande verktyg i många fall är flera timmar per dag och att det ser ut så dag efter dag. Det ger vibrationseffekter som är klart över gränsvärdena.

– Att uppmärksamma dessa skador är viktigt för det fortsatta arbetet för god arbetsmiljö och den ständigt pågående utvecklingen av verktyg, säger Mats Åhlgren statistiker på Afa Försäkring, som tagit fram rapporten.

Afa Försäkring beskriver skadorna från vibrationer så här: ”De som drabbas av vibrationsskador får ofta vita fingrar och domningar eller stickningar i händer och armar. Vita fingrar kan leda till att känseln försvinner vid kallt väder. Andra vanliga problem är att finmotoriken försvinner och att händerna känns kraftlösa. Många får också sömnproblem på grund av ständig värk.”