Övriga Nyheter

Går till val på slopad allmän visstid

Foto: Anders Wiklund/TT
Foto: Anders Wiklund/TT

Socialdemokraterna kommer i höst gå till val på att avskaffa allmän visstidsanställning.

Publicerad

Socialdemokraterna går i år på val på slopad allmän visstids anställning berättade Stefan Löfvén och Ylva Johansson vid en pressträff idag.

– Det är en handlingsplan för ordning och reda och trygghet på arbetsmarknaden och den är ganska omfattande, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Socialdemokraterna presenterar idag ett tiopunktsprogram för en trygg arbetsmarknad. Många, speciellt yngre människor med till exempel sms-anställnigar, upplever idag arbetsmarknaden som väldigt otrygg, säger stadsminister Stefan Löfvén.

– Det är alldeles för många som känner en klump i magen av otrygghet, säger han.

Svenskt Näringsliv, som länge varit kritiska till frågan om att avskaffa allmän visstid, skriver i ett uttalande att S slår igen dörren för många att få ett jobb.

”Trösklarna till svensk arbetsmarknad är redan i dag höga. Trots det vill Socialdemokraterna återigen ta bort den möjligheten och försvåra för företag att anställa. Det riskerar särskilt att drabba unga och utrikes födda,” skriver Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.

Allmänn visstidsanställning är en av fyra typer av tidsbegränsade anställningar som finns i 5:paragrafen i Las.

En allmän visstidsanställning börjar och slutar vid ett bestämt datum. Det finns ingen bestämd uppsägningstid för anställningsformen i lag, men huvudregeln är att anställningen inte går att avbryta i förväg om man inte har avtalat om annat. I vissa kollektivavtalfinns bestämmelser om uppsägningstid vid allmän visstidsanställning.

Det finns två sätt en allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning:

1. Om en arbetstagare under en femårsperiod haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning, vanligen så kallad fast anställning. 

2. Om du haft olika sorters tillsvidareanställning, alltså allmän visstid, vikariat eller säsongsanställning, hos en arbetsgivare och dessa följt på varandra så övergår den allmänna visstidsanställningen till en tillsvidareanställning efter att du uppnått två år (med allmän visstidsanställning). Det finns ingen begränsning av hur lång tidperiod det rör sig om, kravet är att anställningarna följt på varandra. Med det menas att det inte varit längre än 6 månader mellan de olika anställningarna.

I sådan fall ska arbetsgivaren på din begäran lämna skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för tillämpningen av alternativ 2.

Källa: LO