Arbetsskador

Dubbelt så stor risk för unga män att skadas

2018 var ett mörkt år när det handlar om olycksfall med dödlig utgång: 50 personer ur den svenska arbetskraften dog, fem utländska medborgare omkom och tre som var utanför arbetskraften avled. Foto: Karin Nilsson
Ann Ponton Klevestedt är chef för enheten för statistik och analys vid Arbetsmiljöverket. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Arbetsolyckorna med dödlig utgång var fler, de anmälda arbetssjukdomarna minskar och fler unga män anmäler arbetsolyckor. Det visar Arbetsmiljöverkets siffror över de arbetsskador som inträffade under 2018.

Publicerad

I Arbetsmiljöverkets årliga rapport över de anmälda arbetsskadorna är det några siffror som sticker ut. Det konstaterade Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, när hon idag presenterade myndighetens rapport för läget 2018, i en konferenslokal i centrala Stockholm.

Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär lika många under 2018 som tidigare år, men antalet unga män, i åldern 16-24 år, är överrepresenterade i statistiken. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport är olycksfallsfrekvensen för de unga männen 50 procent högre än genomsnittet för män i övriga åldersgrupper. Ann Ponton Klevestedt påpekar att en förklaring är att de unga männen arbetar i branscher med högre risker.

– Det här är inget nytt i sig, men vi ser nu att den här riskkvoten ökar, sa Ann Ponton Klevestedt och tillade att myndigheten inte vet varför.

Som Arbetarskydd tidigare har rapporterat är det i branscherna annan postbefordran, drift av skidanläggningar och styckning av kött som flest antal anmälningar per tusen sysselsatt finns.

Heli Aarnipuro, projektledare på Arbetsmiljöverket påpekade att introduktionen till nyanställda är viktigt för att minska riskerna för olyckor. Hon menade att det för bemanningsföretagen, där många unga arbetar, kan var svårt att se till att företagen som de hyr ut personal till har en god arbetsmiljö och arbetar med introduktionen.

– Hur bra bemanningsföretagen än jobbar så kan de inte göra något åt läget hos kundföretaget.

Hon tillade att det därför är viktigt att Arbetsmiljöverket följer utvecklingen av de inhyrdas arbetsmiljö.

Rapporten visar att 2018 var ett mörkt år när det handlar om olycksfall med dödlig utgång. Arbetsmiljöverkets indelning av arbetsplatsolyckor med dödlig utgång visar att:  50 personer ur den svenska arbetskraften dog, fem utländska medborgare omkom och tre som var utanför arbetskraften avled.

Antalet anmälda arbetssjukdomar fortsätter att minska. Jämfört med 2017 anmäldes det 13 procent färre arbetssjukdomar. Ann Ponton Klevestedt förklarade att minskningen sker i alla branscher och både bland män och kvinnor. Varför det är färre anmälningar har Arbetsmiljöverket i dagsläget ingen förklaring till.

– Vi har en hel del att fundera på där, sa Ann Ponton Klevestedt.

Arbetsmiljöverkets rapport över läget 2018 visar att:

118 970 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2018.
34 908 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro anmäldes (14 336 kvinnor, 20 572 män).
63 274 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro anmäldes (33 604 kvinnor, 29 670 män).
11 043 olyckor på väg till eller från arbetet anmäldes (7 158 kvinnor, 3 885 män).
9 082 arbetssjukdomar anmäldes (5 599 kvinnor, 3 483 män)
50 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång anmäldes (3 kvinnor, 47 män).
8 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften anmäldes.

Rapporten: Statistiken från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador under år 2018 som anmälts till Försäkringskassan till och med 1 april 2019.