Bättre säkerhet med projicerade skyltar

2018-03-09 00:00 Ida Karlsson  

TYDLIGHET. Mängder av skyltar möter oss varje dag. En del är svåra att förstå, men i industrin är det viktigt att budskapet är glasklart. Projicerade ljusskyltar har visat sig vara särskilt effektiva.

Hydraulikföretaget Parker Hannifin Manufacturing i Trollhättan började använda projicerade skyltar för några år sedan.

– Det visade sig att den skyltning vi hade inte räckte. Nu har vi projektioner på golvet som visar att vi ska använda varselväst, säger Kent Hedebrand, anläggningstekniker på företaget.

Bilden av en väst projiceras så snart någon kommer i närheten av det område där det krävs varselväst och där det finns trucktrafik.

– Vi upptäckte att många inte tittar framåt, utan nedåt, på golvet. Med projektioner spelar det inte heller någon roll hur mycket golvet slits av truckar och annat, säger han.

Skyltar som tänds väcker mer uppmärksamhet än fasta skyltar som man blir så van vid att man till slut inte ser dem. Med den nya skyltningen förtydligades budskapet och det gav positiva effekter i användningen av varselväst på företaget. Ljusskyltar som aktiveras av rörelse är effektiva, menar Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.

– I cockpit varnas piloterna med blinkande ljus och ljud. Rörliga skyltar drar uppmärksamheten till sig. Skyltar går också att kombinera med ljud för att kommunicera varning. Det kan bli standard på framtidens arbetsplatser, säger han.

Han förklarar att det gäller att arbeta med olika sinnen för att kommunicera budskap.

– Än har jag inte sett en tillämpning där man har lukt som varning, men det kanske kommer.

Nödutgångsskyltar är upplysta för att vara lätta att lägga märke till.

Hur olika färger bör användas är viktigt att känna till när man tar fram skyltar och budskap som människor snabbt ska ta till sig.

– Ögat uppfattar rött och orange lättare än grönt och blått. Vår uppmärksamhet dras mer till de färgerna. Gult är en bra färg att använda vid varning. Det utgör en bra kontrast till svart, säger Peter Gärdenfors.

Sedan gäller det att fundera över hur en symbol eller ikon uppfattas.

– Vi brukar skilja på symboler och ikoner. Symboler behöver man lära sig medan ikoner liknar det de står för. När det gäller symboler som används sällan måste det vara en bild som fungerar och som vanligt folk förstår, säger han.

En skylt som är triangelformad signalerar fara. Förbudsskyltar är runda.

– Det här är något vi lärt oss. En blixt står för elektricitet. Ett utropstecken är en symbol för fara och en dödskalle med korslagda knotor står för giftiga ämnen.

Peter Gärdenfors menar att det finns skyltar för hälsa och säkerhet som är omöjliga att förstå. Varningsskylten som ofta används för halkrisk visar en gubbe som ramlar bakåt och under syns några vågiga streck.

– Han skulle lika gärna kunna ramla i vatten.

Bland de skyltar som Arbetsmiljöverket har på sin sajt och som har tagits fram i enlighet med EU-direktiv finns bland annat skylten för ”stopp-arbete pågår” (obehöriga äga ej tillträde).

– Den är inte lätt att tolka. Det är en stor svart hand och någon i otydlig skyddshjälm bakom. Proportionerna är inte bra. Det hade varit bättre att framhäva personen i skyddshjälm, menar Peter Gärdenfors.

Den skylt som visar en brand och som varnar för brandfarliga ämnen tycker han fungerar bra med det svarta mot det vita, vilket gör den tydlig.

Men varningsskylten för ickejoniserande strålning tycker han mest ser ut som en radiosändare.

– Och skylten som används för att varna för smittrisk är totalt obegriplig. Den fungerar väldigt dåligt. Tre runda klor mot gul bakgrund. Jag tror inte att många människor förstår den.

”Varierande kvalitet”

Professor Peter Gärden­fors be­dömer fyra vanliga varnings­skyltar.

Skapar varningsbudskap som ska vara särskilt effektiva

Reachout arbetar med symbolskyltning och projektioner på ett nytänkande sätt. Före­taget använder ljusstarka led-projektorer som projicerar budskap på väggar och golv. En del ljusskyltar tänds endast vid rörelse. Det gör att skyltarna uppmärksammas mer. Projektioner används för att lotsa människor rätt och visualisera budskap inom industrin och offentliga miljöer. Syftet är att förebygga arbetsolyckor och effektivisera arbetet med personalsäkerhet.

Ida Karlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö