Tidningen

Här är alla domar i Q2 om…

...fallskydd, trycksatta anordningar, trucktillstånd och besiktning av lyftanordningar.

Publicerad

Arbetarskydd bevakar hur rättsväsendet hanterar ansvaret för arbetsolyckor och arbetsskador samt brott mot arbetsmiljölagen. Här nedan finns de förvaltningsrättsdomar som vann laga kraft under 2021:års andra kvartal och som rör överträdelser av föreskrifter som rör användningen och kontrollen av trycksatta anordningar, besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Här finns också de domar som rör överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen av truck och de som rör brister i fallskyddet.

Läs hela artikeln

Prenumerera på Arbetarskydd Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 3 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →