Sjukhusets toaletter var för trånga

2018-08-10 00:00 Karin Nilsson  

BÖTER. Södertälje sjukhus hade gjort en del men inte allt som Arbetsmiljöverket krävde. Personalen snubblar i de trånga hygienutrymmena. Förvaltningsrätten dömer ut ett jämkat vite på 1 000 000 kronor.

Den 23 maj 2012 beslutade Arbetsmiljö­verket att Södertälje sjukhus AB efter den 1 januari 2017 skulle vidta vissa åtgärder. Kravet var förenat med ett vite på 5 000 000 kronor. Åtgärderna handlade om att se till att det finns ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid sidan om toalettstolen, där arbetstagare måste utföra arbetsmoment som innebär kraftutövning eller där arbetstagare behöver böja sig ned. Hjälpmedel som exempelvis rullatorer måste också få plats och kunna användas på toaletterna.

Vid inspektioner den 18 och 31 januari 2017 konstaterade verket att åtgärderna inte var gjorda. Verket vände sig till förvaltningsrätten för att vitet skulle dömas ut.

Bolaget ansåg att åtgärder har vidtagits och att vitet är oskäligt högt. Arbetsmiljö­verkets anteckningar är ospecifika, och toaletter och hygienutrymmen blandas ihop. Utrymmena uppfyller kraven för hjälpmedel som används vid toalettbesök. Personalens uppgifter om att arbetet i hygienutrymmena upplevs som trångt har använts och endast i ett fåtal fall finns bilder eller måttangivelser som visar hur bolaget har brutit mot föreläggandet. Bolaget påpekar att Stockholms läns landsting 2013 beslutade att bygga nya lokaler för verksamheten som ska vara klar i slutet av 2018. Ombyggnationen har drabbats av förseningar, men dessa ligger utanför arbetsgivarens kontroll.

Arbetsmiljöverket står fast vid sin ansökan.

Förvaltningsrätten konstaterar att en del har gjorts men att vissa utrymmen inte uppfyller föreläggandets krav. Bland annat uppfyller inte hygienutrymmena kraven för större hjälpmedel och enligt skyddsombudet gör de trånga utrymmena att personalen snubblar och slår sig.

Förvaltningsrätten konstaterar att vites­beloppet är högt och att det är förenat med en lång åtgärdstid. Med tanke på den aktör som det riktas mot samt den långa tid som sjukhuset har haft på sig är det inte oskäligt. Rätten anser dock att Arbetsmiljöverkets minnesanteckningar är mycket allmänt hållna och inte ger en tydlig bild av hur och i vilken omfattning det finns mer att rätta till. Även om inte alla åtgärder ännu är genomförda i sin helhet så har det satts i gång om- och tillbyggnation av lokalerna. Förvaltningsrätten bedömer att det finns skäl att jämka vitet och dömer ut ett jämkat vite om 1 000 000 kronor.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen