Inspektörens noteringar gäller

2018-11-02 00:00 Karin Nilsson  

Arbetsmiljöverket inspekterade den 25 januari 2017 Carpenter i Mälardalen AB:s arbetsställe i Hallstahammar. Verket förbjöd samma dag bolaget att utföra arbete på hög höjd med fallrisk om inte vissa villkor uppfylldes.

Förbudet förenades med ett vite på 50 000 kronor. Verket krävde gemensamma fallskyddsanordningar och personlig fallskyddsutrustning vid enstaka korta arbeten där andra skyddsåtgärder inte är möjliga.

Vid ett uppföljningsbesök upptäckte Arbetsmiljöverket att bolaget lät anställda arbeta på tre meters höjd utan gemensamma fallskyddsordningar. Den personliga fallskyddsutrustningen som användes av arbetstagarna hade inte hindrat ett fall från aktuell nivå. Verket vände sig till förvaltningsrätten för utdömande av vitet.

Bolaget motsatte sig vitet. Bolaget påpekade bland annat att arbetstagarna vid uppföljningsbesöket använde korrekt fallskyddsutrustning. Verkets inspektör påstod att arbetstagare använt fallskyddsblock, men det stämde inte.

Förvaltningsrätten ansåg att det var klarlagt att bolaget vid uppföljningsbesöket arbetade på tre meters höjd och att fast fallskydd saknades.

Enligt arbetsmiljöinspektörens anteckningar hade två arbetstagare använt fallskyddsblock. Rätten ansåg inte att det kommit fram något som gjorde att det fanns skäl att ifrågasätta de uppgifterna. Sammanfattningsvis ansåg rätten att bolaget brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud och biföll verkets ansökan.

Rätten dömde ut vitet på 50 000 kronor. Bolaget överklagade till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö