Hovrätten ändrar tingsrättens dom om företagsbot

2019-04-23 10:38 Karin Nilsson  

Släktskap med bolagsledningen och inspektioner från Arbetsmiljöverket utan anmärkningar gjorde att tingsrätten jämkade företagsboten till 0. Domen förvånade åklagaren som överklagade. Nu ändrar Hovrätten på tingsrättens dom.

Den 21 mars 2016 skadade sig en anställd på Aktiebolaget Bröderna Nilssons Snickerifabrik på en maskin och tvingades amputera armen ovanför armbågen. Den skadade hade tidigare ingått i bolagets ledning och deltagit i inköpet av maskinen. 

Arbetsmiljöåklagare Christer Forssman ansåg att bolaget inte gjort vad de ska enligt arbetsmiljölagen och krävde att bolaget skulle betala 400 000 kronor i företagsbot. Bolaget höll inte med.

Hässleholms tingsrätt höll med åklagaren när det gällde själva oaktsamheten. Rätten konstaterade att bolaget varit oaktsamt och att oaktsamheten orsakat den anställdes skada. När tingsrätten sedan gjorde en samlad bedömning av möjligheterna att jämka företagsboten drog de andra slutsatser än åklagaren. Rätten påpekade bland annat att Arbetsmiljöverket inspekterat verksamheten vid ett flertal tillfällen sedan maskinen monterats samt att ingen protokollförd anmärkning fanns.

Tingsrätten förde också ett resonemang kring familjebanden i bolaget.  Rätten påpekade att den skadades tvillingbror och andra nära släktingar utgjorde bolagets ledning och styrelse och att den skadade tidigare hade ingått i bolagets ledning och deltagit i inköpet av maskinen. Rätten ansåg att det fanns skäl att jämka boten och eftergav den helt.

Läs mer: ”Finns en risk att små företag får fribrev”

Domen förvånade arbetsmiljöåklagare Christer Forssman, som överklagade. Han ansåg inte att det fanns förutsättningar att efterge företagsboten. Åklagare Christer Forssman sa till Arbetarskydd när tingsrättens dom kom att han såg risker med tingsrättens resonemang kring familjebanden. Han konstaterade att det inte är ovanligt att familjemedlemmar är anställda i familjeföretag och funderade över konsekvenserna av tings­rättens dom:

– Om vi inte kan lagföra dem genom att väcka talan om företagsbot går de här företagen fria från rättsverkan. Det finns en risk att de här små familjeägda företagen får fribrev. Det kan inte ha varit lagstiftarens tanke.

– Det ska väldigt mycket till för att man ska efterge hela beloppet, anser jag. Det är frågan om tingsrätten har gjort en korrekt bedömning i det avseendet.

Läs mer: Ingen bot för fall under kommunal arbetsträning

Även bolaget överklagade domen och ansåg att det inte varit oaktsamt på ett sådant sätt att det begått ett arbetsmiljöbrott.


Nu ändrar Hovrätten för Skåne och Blekinge tingsrättens dom. Hovrätten påpekar att syftet med Arbetsmiljöverkets inspektioner är att stärka arbetsgivarens egen förmåga att förebygga risker. Bolagets ansvar blir inte mindre på grund av att bolaget har inspekterats utan att de fått någon anmärkning på en särskild maskin. Att den som skadade sig hade familjeband till styrelsen i bolaget gör inte att det finns särskilda skäl att jämka företagsboten. Bolagets arbetsmiljöarbete hade allvarliga brister och det var en slump att det var just en släkting som skadade sig.

Hovrätten dömer bolaget att betala 400 000 kronor i företagsbot.

Domen kan överklagas senast den 7 maj 2019.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen