Ingen bot för fall under kommunal arbetsträning

2019-04-15 13:34 Karin Nilsson  
Några personer vid kommunens arbetsmarknadscentrum fick målaruppgifter. En av dem föll genom golvet från ställningen som han stod på och fick en fraktur på en toraxkota. Foto: TT-Bild

En deltagare i kommunens arbetsträning i Sandviken föll från en byggställning. Åklagaren krävde minst 100 000 kronor i företagsbot, men ändrade sig. Nu avskriver hovrätten målet.

Den 25 juni 2015 arbetstränade några personer vid Sandvikens kommuns Arbetsmarknadscentrum med att måla en fastighet. En av dem föll genom golvet från ställningen som han stod på och fick en fraktur på en toraxkota.

Arbetsmiljöåklagare Christer B. Jarlås ansåg att ansvarig personal i kommunen varit oaktsam och vållat skadorna. Han ansåg att bolaget inte gjort en tillräcklig riskanalys av arbetet. Åklagaren ansåg att brottet hade begåtts i utövning av näringsverksamhet och krävde att Sandvikens kommun skulle betala minst 100 000 kronor i företagsbot.

Kommunen höll inte med.

Gävle tingsrätt dömde i målet och påpekade att verksamhet som bedrivs av en kommun kan betraktas som näringsverksamhet. Verksamhetens karaktär, som exempelvis om den är obligatorisk för kommunen eller inte har stor betydelse för bedömningen. I vilken grad som det kan sägas finnas ett ömsesidigt förpliktande avtal mellan kommunen och den enskilde spelar också in liksom finansieringen.

Tingsrätten konstaterade att den kommunala verksamheten, Arbetsmarknadscentrum, arbetar med arbetslösa som bland annat har arbetstränat med måleriarbeten. Den kommunala verksamheten har skett i samarbete med socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Måleriarbetet tyder inte på att det fanns inslag av näringsverksamhet och det som presenterades gav inte tillräckligt stöd för att ett arbetsmiljöbrott hade begåtts i utövning av näringsverksamhet. Tingsrätten höll inte med åklagaren och ansåg att det inte fanns skäl att kräva företagsbot från kommunen. Även kraven från den skadade på skadestånd lämnades utan bifall.

Både åklagaren och den skadade överklagade tingsrättens beslut till hovrätten som avskriver målet.

Skälen är att den skadade har återkallat sitt överklagande och att åklagaren har tagit tillbaka talan om företagsbot. Efter att ha tagit del av kompletterande uppgifter i förundersökningen anser åklagaren inte att det går att styrka att arbetet har bedrivits i utövningen av näringsverksamhet.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö