Arbetsmiljö i Rätten

Skyddsombudet hade inte vänt sig till arbetsgivaren

Ett skyddsombud vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ställde flera krav på åtgärder på arbetsplatsen i en framställan till Arbetsmiljöverket. Då det visade sig att skyddsombudet inte först hade ställt kraven till arbetsgivaren ville Arbetsmiljöverket inte pröva dennes framställan.

Publicerad

Skyddsombudet överklagade detta till förvaltningsrätten som instämmer i Arbetsmiljöverkets bedömning – det är till arbetsgivaren ett skyddsombud först ska gå med sin framställan, annars ska den inte prövas av verket.