Arbetsmiljö i Rätten

300 000 i böter efter benbrott i fabrik

Riskbedömningen tog inte hänsyn till hur jobbet gjordes därför trampade hon igenom transportörens täckplåtar. Hennes ben bröts av. Olyckan skedde i september 2018 - nu betalar företag 300 000 kronor i företagsbot.

Publicerad

Olyckan inträffade den 14 september 2018 när en anställd på Scandbio AB skulle kontrollera att gnistsensorerna som ingår i brandskyddet vid en transportör för spån fungerade.  Bolaget arbetar med tillverkning och försäljning av förädlade trädbränslen och olyckan inträffade i pelletsfabriken i Vaggeryd.

När den anställde kontrollerat de nedre sensorerna gick hon på transportören för att komma till de övre sensorerna. Hon trampade då igenom transportörens täckplåtar. Hennes vänstra ben fastnade under transportören. Det bröts av och hon fick djupa skärskador när transportören slog mot hennes underben.

Scandbio AB har nu godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter olyckan genom ett strafföreläggande.

I föreläggande konstaterar kammaråklagare Bengt Svensson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att företrädare för bolaget av oaktsamhet har orsakat skadorna. Riskbedömningen var föråldrad och utgick inte från hur arbetstagarna utförde arbetet. Ansvariga på bolaget hade därför inte uppmärksammat riskerna och att arbetstagarna gick på transportören för att komma till de övre sensorerna. Det gjorde att ansvariga inte hade vidtagit skyddsåtgärder som hade kunnat förhindra olyckan.

Täckplåtarna hade också rapporterats vara i dåligt skick och farliga att gå på 2017, påpekar åklagaren. Plåtarna hade åtgärdats men på ett undermåligt sätt. Arbetstagarna som utförde det aktuella arbetsmomentet hade inte heller fått tillräcklig utbildning och information. Några rutiner för var man skulle gå fanns inte. Den anställde hade inte heller blivit upplyst om att det fanns en nybyggd trappa som kunde användas för att komma till det övre inspektionsstället.

Få koll på alla domar och beslut om arbetsmiljön - beställ nyhetsbrevet Arbetsmiljön i rätten här.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev