Arbetsmiljö i Rätten

Prövning av Serafen-beslut föll på ordval

Anna Varg, Arbetsmiljöverkets chefsjurist. Foto: Lena Katarina Johansson
Anna Varg, Arbetsmiljöverkets chefsjurist. Foto: Lena Katarina Johansson

Arbetsmiljöverkets inspektör stoppade arbetet på sjukhemmet Serafen i Stockholm i början av april. Stockholms kommun ansåg att verkets beslut var otydligt formulerat och inte gick att följa. I somras fattade högsta instans beslut i ärendet.

Publicerad

Visir i kombination med munskydd ska användas vid patientnära arbete med brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19. Det beslutade Arbetsmiljöverket den 7 april. Beslutet gällde Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm. Det var ett omedelbart förbud och var kopplat till ett vite på 100 000 kronor.

Skyddsombudsstoppet som ledde fram till Arbetsmiljöverkets beslut gällde allt arbete närmare än en meters avstånd. Stockholms kommun överklagade till förvaltningsrätten. Kommunen ansåg att verket inte tydligt förklarat vad patientnära arbete var. Förvaltningsrätten höll med och upphävde verkets beslut. Arbetsmiljöverket överklagade då till kammarrätten som inte beviljade prövningstillstånd. Samma resultat blev det när verket tog frågan till högsta instans, Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Arbetsmiljöverkets chefsjurist, Anna Varg hade gärna sett en prövning.

− HFD ger ju inga skäl när de avslår en prövning så jag kan bara spekulera. Man ansåg väl att det här inte var principiellt viktigt. Det blev tyvärr en fråga om semantik. Förvaltningsrätten avslog vårt beslut eftersom man ansåg att ordvalet var för opreciserat.

Hur ser ni på det?

− Vi hade velat få sakfrågan bedömd - vilken kravnivå som var rimlig vid liknande vårdsituationer. Men den prövningen gjorde inte domstolen på någon nivå.

Är ni på något sätt självkritiska i hur ni uttryckte er eftersom det blev en semantisk fråga?

− Jag tycker inte att det var otydligt. Vi valde ett begrepp, patientnära arbete, som förekommer i många av kommunens interna material till sin personal. Vi tänkte att det därför var ett begrepp som den här aktören vet vad det betyder. Självklart lyssnar vi nu på domstolen och använder oss av andra formuleringar i framtida beslut så att vi inte hamnar i den här situationen igen.

Är ni förvånade över att ordet "patientnära arbete" ansågs otydligt?

− Ja, eftersom arbetsgivaren själv använder det.

Vad gäller i dag?

− Det har hänt mycket. Vi har fattat fler beslut med liknande innehåll, som på Serafen, men vi har formulerat oss på andra sätt. Folkhälsomyndigheten har också ändrat sina rekommendationer, till egentligen samma krav som vi redan ställt i fler fall i våras. Nu gäller att man ska använda munskydd vid arbete med patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19.

När vi intervjuar arbetsgivare och skyddsombud menar de att det har varit rörigt kring skyddsutrustningen och svårt att veta vilka krav som gällt. Har det här varit svårt?

− Ja det har varit svårt. Det har varit en föränderlig situation under hela våren sedan pandemin bröt ut. Kunskapsläget har ändrats ganska snabbt och vi har lärt oss mer hela tiden. Jag förstår att man upplevt att det är rörigt för budskapen har ändrats vartefter experterna har förstått mer och mer om viruset och spridningen.

Få fall får prövning i HFD

Cirka 7 000 mål når årligen Högsta Förvaltningsdomstolen. Men bara cirka 1,5 procent av dessa tas upp till prövning. HFD prövar målet om det finns behov av vägledning eller målet innehåller en intressant rättsfråga.

Källa: HFD.