Arbetsmiljö i Rätten

Klämdes ihjäl av hjullastarens skopa

Stämningen av Båstad kommun blir ett av de första rättsfallen på området, enligt SVT. Foto: Pontus Lundahl/TT

En rumänsk man klämdes ihjäl när han arbetade på ett lantbruk i Varberg för drygt ett år sedan. Nu väcker åklagaren åtal. Lantbruket drevs som enskild firma – nya regler gör att det inte blir någon företagsbot.

Publicerad

Den rumänske mannen hjälpte till på lantbruket med att sätt upp stolpar till ett stängsel. Arbetet bestod i att han placerade en stolpe på marken och höll den upprätt. Ägaren av verksamheten satt i en hjullastare och tryckte med hjälp av lastarens skopa ned stolpen i marken. I samband med detta klämdes, den 12 september 2019, rumänen mellan skopan och marken så svårt att han avled.

Nu väcker vice chefsåklagaren Jörgen Lindberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtal. Han menar att den enskilde företagaren varit oaktsam. Lantbrukaren har inte gjort vad som krävs av honom som arbetsgivare och på så sätt orsakat rumänens död.

Åklagaren påpekar att lantbrukaren han använt en arbetsmetod där rumänen arbetat nära skopan vilket varit förenat med allvarliga risker. Företagaren har också varit oaktsam genom att han tryckt skopan nedåt utan att förvissa sig om att rumänen var på ett betryggande avstånd från skopans kraftfulla rörelser.

Jörgen Lindberg skriver i åtalet att det handlar om arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Eftersom lantbrukaren personligen ställs till ansvar och driver lantbruket som en enskild firma kräver åklagaren inte någon företagsbot.

– Här hade straff och företagsbot drabbat samma person, så kallad dubbelbestraffning, säger Jörgen Lindberg.

Han förklarar att det finns praxis både från Högsta domstolen och hovrätterna kring hur så kallad dubbelbestraffning ska hanteras. De nya reglerna om företagsbot som gäller sedan årsskiftet har också förtydligat vad som gäller.

– Ny praxis kommer att bildas men när det gäller enskilda näringsidkare var det ganska klart vad som gällde. Jag har kommit fram till att i ett sådant här fall blir det ingen företagsbot utan det personliga straffet får företräde.

Enligt Jörgen Lindberg är det inte så vanligt att åklagarna skriver vilket straff de yrkar på när det gäller det personliga ansvaret.

– Om det blir fällande dom så räknar jag med att det blir villkorlig dom och dagsböter. Så då blir det ändå ett penningstraff.

Åtalet ska bedömas av Varbergs tingsrätt.

Få koll på alla domar och beslut om arbetsmiljön - beställ nyhetsbrevet Arbetsmiljön i rätten här.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev