Arbetsmiljö i Rätten

Dom: Kockens kvävning var arbetskada

Kocken satte en köttbit i halsen och dog. Försäkringskassan hävdade att det inte var en arbetsskada. Fackförbundet Hotell- och restaurangfacket drev frågan till högsta instans - nu får förbundet rätt.

Publicerad

Den 27 april 2015 avled en kocklärling på en restaurang i Trollhättan. Lärlingen tog en köttbit som låg på ett fat när han tog en fika på förmiddagen. Han fick köttbiten i fel strupe och avled. När hans föräldrar ansökte hos Pensionsmyndigheten om ersättning från arbetsskadeförsäkringen för hjälp med begravningen fick de nej.

Pensionsmyndigheten grundade sitt beslut på Försäkringskassans bedömning att kocklärlingens död inte orsakats av en arbetsskada. Hotell- och restaurangfacket drev ärendet vidare – först till förvaltningsrätten, sedan till kammarrätten och slutligen till högsta instans: Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. I slutet av november beviljade HFD prövningstillstånd. I dag kom domen där HFD slår fast att det handlade om en arbetsskada.

HFD anser att kocken avled till följd av olycksfall i arbetet och återvisar målet till Pensionsmyndigheten för fortsatt handläggning.

Domstolen konstaterar att olyckshändelsen inträffade när kocken åt mat vid ett måltidsuppehåll på arbetsplatsen under betald arbetstid. Kocken hade inte rätt att lämna arbetsplatsen under tiden. Domstolen anser att det finns ”…ett sådant samband mellan olyckan och arbetet att det är fråga om en arbetsskada…”