Arbetsmiljö i Rätten

Skyddet sattes fast efter olyckan

Skyddsanordningen över hålet saknades i valsverket. En arbetstagare trampade därför ner i hålet och föll mot en utstickande plåt. Företaget godkänner åklagarens företagsbot på 400 000 kronor.

Publicerad

Underhållsarbete skulle göras på Ovako Swedens arbetsställe i Hofors den 25 januari 2019 - en vals behövdes bytas i valsverket. En gallerdurk saknades dock och en arbetstagare trampade ner i ett hål som fanns under durken. Han tappade balansen och föll mot en utstickande plåt. Han fick ett flertal sprickor i revben, hål i högra lungsäcken och var sjukskriven i fem veckor.

Kammaråklagare Christer Jarlås på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål konstaterar att personal på företaget av oaktsamhet inte gjort vad som krävs av dem enligt arbetsmiljölagen.

Det krävs att de regelbundet undersöker arbetsförhållandena och bedömer riskerna för att någon kan drabbas av ohälsa eller olycksfall. Exempelvis ska skyddstäckning över hål, öppning och motsvarande vara säkrad så att den inte kan tas bort oavsiktligt. Gallerdurken på valsverket var inte fastsatt och den har inte omfattats av arbetsgivarens skyddsronder, påpekar åklagaren. Efter olyckan har gallerdurken satts fast.

Få koll på alla domar och beslut om arbetsmiljön - beställ nyhetsbrevet Arbetsmiljön i rätten här.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev