Arbetsmiljö i Rätten

Säkra rutiner saknas - trots flera traversolyckor

Trots flera olyckor i traversgården och flera krav från Arbetsmiljöverket saknades säkra rutiner. Nu går Starka Betongelement AB med på att betala 250 000 kronor i företagsbot efter en olycka.

Publicerad

Starka Betongelement AB har genom ett strafföreläggande godkänt att betala 250 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka på en traversgård hos bolaget i Kristianstad. Olyckan inträffade den 26 april 2017 när en arbetstagare utförde ett lyft av en så kallade lyftokspridare med tillkopplade saxar. Spridaren föll ned och träffade arbetstagaren i huvudet.

Arbetstagaren fick en ringa skada men utsattes för fara för svår kroppsskada, skriver kammaråklagare Jan Olin vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i strafföreläggandet.

Åklagaren skriver att det vid arbetsplatsen tidigare har inträffat flera arbetsplatsolyckor med tung lyft och att bolaget tidigare har fått flera förelägganden från Arbetsmiljöverket. Myndigheten har krävt att bolaget skulle bedöma och åtgärda riskerna vid lyften.

Skyddsansvarig i bolaget har av oaktsamhet inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Oaktsamheten består av att skyddsansvarig inte gjort en riskbedömning av de tunga lyften och utarbetat säkra rutiner för det arbetsmomentet där olyckan inträffade. Oaktsamheten är grov eftersom riskbedömningen inte gjorts trots att det har inträffat flera olyckor.