Arbetsmiljö i Rätten

Lärlingens tumme kapades i sågen

Sågen saknade skydd. När lärlingen fick blodsockerfall och det svartnade för ögonen skadade han sig. Nu betalar företaget 300 000 kronor i företagsbot.

Publicerad

En lärling gjorde praktik hos ett byggföretag i Västerås. Den 20 mars förra året arbetade lärlingen vid en klyvsåg som saknade så kallat överskydd. Skyddet användes inte eller hade tagits bort.

Lärlingen fick tillfälligt blodsockerfall och det svartnade för ögonen på honom. Det ledde till att hans ena hand kom in i sågens riskområde. Sågklingan var igång och lärlingens tumme kapades helt och pekfingret skadades allvarligt.

Hade skyddet använts på rätt sätt hade skadan inte inträffat, konstaterar kammaråklagare Karin Hemrå Forsberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, i ett så kallat strafföreläggande. Det framgår av strafföreläggandet att bolaget av oaktsamhet inte har gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen.

Någon tillräcklig riskbedömning av arbetsmomentet har inte gjorts och inte heller har lärlingen fått tillräcklig information om vad som kan hända om maskinen används utan skydd.

Om en tillräcklig riskbedömning gjorts hade bristerna i skyddet upptäckts och sågen hade försetts med skydd. Då hade risken för olycksfall kunnat minimeras står det i strafföreläggandet.

Nu godkänner företaget, Aros Bygg & Förvaltning Aktiebolag, att betala 300 000 kronor i företagsbot efter olyckan.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev