Arbetsmiljö i Rätten

Föll sex meter – nu åtalas företaget

En byggnadsarbetare föll sex meter från en byggställning. Nu kräver åklagaren att företaget betalar 400 000 kronor i företagsbot.

Publicerad

Fasta fallskydd saknades när en anställd vid bolaget Murtek Sverige AB arbetade med att riva eller justera en byggnadsställning vid en byggarbetsplats i Gävle. Byggnadsställningen höll på att monteras. Under arbetet den 21 mars 2017 gav en fästanordning på ställningen vika. Byggarbetaren föll sex meter och skadade sig. Han fick frakturer på bäckenet och ett underben och blev sjukskriven i sex månader.

Nu lämnar kammaråklagare Stig Andersson, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål in en stämningsansökan till Gävle tingsrätt. Han anser att ett arbetsmiljöbrott har begåtts och kräver att företaget betalar 400 000 kronor i företagsbot. Åklagaren anser att ansvarig företrädare för bolaget inte har gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen och inte heller följt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Åklagaren anser att om en tillräcklig riksinventering gjorts med efterföljande analys skulle arbetsgivaren ha sett till att de personliga fallskydden hade använts.