Arbetsmiljö i Rätten

Betongarbetare fick livshotande skador

Åklagaren väcker nu åtal och kräver att företaget ska betala 800 000 kronor i företagsbot. Foto: Elisabet Örnerborg

Ett formelement på 600 kilo kom i rörelse och föll över en arbetstagare. Ett arbetsmiljöbrott, anser åklagaren som nu väcker åtal mot arbetsgivaren.

Publicerad

Den 23 juni 2017 inträffade en arbetsplatsolycka på Terraform Gmbh, som bedriver byggentreprenad, i Ersmark i Umeå kommun.

Vid olyckstillfället nedmonterades så kallade formelement runt ett betongfundament för ett vindkraftverk.  Vid nedmonteringen av de sista elementen, som vardera vägde omkring 600 kilo, ställde sig en arbetstagare på marken nedanför elementen för att kunna hjälpa till vid behov. När ett element lyftes bort gick arbetstagaren, som utförde betongarbeten, mot det element som var kvar. Elementet kom i rörelse och föll över arbetstagaren.

Ansvarig företrädare för företaget med skyddsansvar har inte gjort en tillräcklig riskanalys och riskeliminering, konstaterar kammaråklagare Stig Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Han väcker nu åtal och kräver att företaget ska betala 800 000 kronor i företagsbot.

Enligt åtalet fick arbetstagaren skador som sammantaget var livshotande - bland annat brott på nackbenet, en halsryggkota, ett nyckelben och höger skulderblad. Han fick också revbensbrott som skadade lungorna, i höger lunga fick kan blod och luft.

Åklagaren påpekar att arbetsgivaren av oaktsamhet inte gjort vad arbetsmiljölagen kräver för att förebygga olycksfall. Ansvarig företrädare för företaget med skyddsansvar har inte gjort en tillräcklig riskanalys och riskeliminering, anser åklagaren. Hade det skett hade, enligt åtalet, antingen en metod för att stabilisera de sista elementen under rivningen tagits fram, eller så hade platsen där arbetstagaren stod vid olyckan spärrats av som riskområde. Skriftliga instruktioner om rivningen hade åtminstone tagits fram och delgetts arbetstagarna.

Åtalet ska bedömas av Luleå tingsrätt.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev