Arbetsmiljö i Rätten

Egenanställningen prövas inte i HFD

I början av 2016 hade Cool Company kampanjer i tunnelbanan i Stockholm om möjligheten att fakturera utan eget företag. Arbetsmiljöverket ansåg att företaget var arbetsgivare med ansvar för arbetsmiljön.
Jonas Hamark, jurist på Arbetsmiljöverket.

Det blev inget prövningstillstånd i högsta instans för egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar. – Vi vet ytterst lite, säger Jonas Hamark på Arbetsmiljöverket.

Publicerad

Efter 14 månader hos Högsta Förvaltningsrätten, HFD, kom i mitten av januari domstolens beslut. HFD prövar inte ärendet om egenanställningsföretaget Cool Companys ansvar för en egenanställds arbetsmiljö. Ärendet gäller en egenanställd som saknade fallskydd när han arbetade på ett tak då Arbetsmiljöverket kom på inspektion i maj 2016.

– Jag blev förvånad – det låg ju där i 14 månader. Personligen hoppades jag att det tydde på att HFD skulle pröva ärendet, säger Jonas Hamark, jurist på Arbetsmiljöverket som också är med i den grupp på myndigheten som på regeringens uppdrag utreder vad som gäller kring de olika så kallade plattformsföretagen och deras ansvar för arbetsmiljön.

I och med att HFD inte prövar ärendet är det kammarrättens dom som gäller. I kammarrätten krävde Arbetsmiljöverket 400 000 kronor i sanktionsavgift av Cool Company eftersom det saknats fallskydd och fallhöjden var två meter eller mer där den egenanställde arbetade. Kammarrätten friade Cool Company. För att arbetet ska kunna anses utföras för Cool Companys räkning krävs att Cool Company ingår uppdragsavtal med kunden innan arbetet påbörjas, påpekade kammarrätten. När Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen var Cool Company inte avtalspart till kunden. Att Cool Company i efterhand fakturerat arbetet, betalat ut lön och även gjort vissa andra sociala åtaganden i förhållande till takarbetaren hade ingen betydelse i sammanhanget, resonerade domstolen.

Vad vet vi nu om egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar?

– Det enda som kammarrätten har tagit ställning till är just den här situationen. Så det vi vet nu är att om uppdragstagaren träffar ett avtal med egenanställningsföretaget efter att uppdraget är utfört så finns det inget arbetsgivar-arbetstagarförhållande och då har egenanställningsföretaget inget ansvar för arbetsmiljön, förklarar Jonas Hamark.

Hur vanligt är det att avtalen tecknas i den ordningen?

– Jag var med i den statliga utredningen Ett arbetsliv i förändring som presenterads 2017. Då  såg vi att det förekom att man träffade avtal i efterhand. Men vi har sett att det är vanligare än vad man trodde då.

Högsta Förvaltningsdomstolens beslut har också lett till att Arbetsmiljöverket har fått ändra ett beslut om föreläggande som rör företaget Gigger. Företaget kallar sig för ett plattformsföretag och har en tjänst där det går att skriva avtal innan uppdraget utförs. Enligt Jonas Hamark är den vanliga ordningen dock att avtal skrivs efter att uppdraget gjorts. Med kammarrättens beslut som det som gäller fick Arbetsmiljöverket tänka om.

– Vi fick riva upp vårt beslut för det fattades dagen innan HFD:s beslut kom. I och med att kammarrättens dom vann laga kraft hade det tillkommit nya omständigheter som ledde till att vårt beslut blev felaktigt.

Jonas Hamark är besviken över att HFD inte tog upp ärendet eftersom han anser att det finns frågetecken i kammarrättens dom.

– De skriver att … Redan av denna anledning kan CCAB alltså inte anses ha varit arbetsgivare… För de flesta av oss så andas en sådan här skrivning att det fanns minst ett till skäl som aldrig uttrycktes. Det var bland annat därför som vi ville att HFD skulle ta upp den här frågan.

Jonas Hamark menar att vi efter HFD:s beslut inte vet så mycket mer om egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar och arbetsmiljölagens räckvidd eftersom det som prövats nu inte är det som brukar beskrivas som gängse för egenanställning. Han konstaterar att Skatteverket på sin hemsida förklarar egenanställning med att det just ska handla om att den som utför ett uppdrag inte i efterhand kan fakturera.

– Vi hade förstås hoppats att vi skulle få svar. Men vi har nu bara fått ett litet delsvar. Vi vet ytterst lite.

Några nya rättsfall angående egenanställning känner inte Jonas Hamark till att myndigheten nu har på gång. Det uppdrag som myndigheteten fick av regeringen 2018 för att klarlägga vad som gäller för egenanställningsföretagen och gig- och plattformsföretagen skulle ha redovisats nu i början av 2021. Men myndigheten har bland annat på grund av pandemin fått ytterligare ett år på sig.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev