Arbetsmiljöbrott

Praktikant blev sparkad av häst – nu väcks åtal

Hästen sparkade praktikanten i ansiktet när hon skulle ta ut den ur hagen. Åklagaren kräver att skolan och ridanläggningen i Gävle ska betala totalt en halv miljon kronor i företagsbot.

Publicerad

En gymnasielev, som hade sin praktik på Gävle Ryttarsällskaps ridanläggning i Gävle, skulle ta in hästen ur hagen den 25 maj 2018. Hästen sparkade henne i huvudet. Praktikanten bar inte hjälm och hon fick kraftig hjärnskakning och flera frakturer i ansiktet. Hon arbetade ensam och hade ingen möjlighet att få kontakt med någon för att få hjälp och fick på egen hand ta sig till stallet, enligt åtalet. Hon var sjukskriven i tre veckor efter olyckan.

Nu kräver arbetsmiljöåklagare Christer B. Jarlås vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att både Gävle Ryttarsällskap och praktikantens skola, Lärande i Sverige AB, ska betala som lägst 250 000 kronor var i företagsbot.

Både skolan och ryttarsällskapet har haft brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, anser åklagaren. Ryttarsällskapet hade inte gjort en riskbedömning av sin verksamhet eller av arbetsmomentet. Skolans muntliga säkerhetsrutiner om att en elev inte får ta in hästar ensam och att en elev alltid ska bära hjälm hade inte följts vid olyckstillfället. Praktikanten hade inte heller informerats om dem. Vare sig ryttarsällskapet eller skolan hade säkerställt att praktikanten bar hjälm när hon ensam skickades ut för att ta in hästen, påpekar åklagaren.

Ryttarsällskapet har haft egna muntliga regler/säkerhetsrutiner som förbjuder ensamarbete med hästar, men de omfattar enbart anställd personal och inte praktikanters arbete. Åklagaren anser att ryttarsällskapet borde ha sett till att eleven inte ensam utförde arbetet ensam.

Eleven hade sannolikt inte skadat sig, för åklagaren fram, om de båda arbetsgivarna hade förebyggt risken för olycka genom att undersöka och riskbedöma arbetet samt genom ha tydliga instruktioner. Instruktionerna borde ha förbjudit ensamarbete för praktikanter och borde ha omfattat krav på att alltid använda skyddsutrustning vid arbetsmomentet.

Åtalet ska bedömas av Gävle tingsrätt.