Arbetsmiljöbrott

Strålskyddsansvarige på sjukhus får böta

De två anställda vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och två besökare gick under en rundtur in i en bunker, en anordning i form av en cyklotron, en slags partikelaccelerator, i några minuter. Cyklotronen skulle bara kunna användas när dörren är förreglad. Men reglingen kopplades bort i samband med en repareration. Foto: TT-Bild

Rundturen på Norrlands universitetssjukhus kunde ha lett till att besökare och personal utsatts för strålrisk. Nu döms den strålskyddsansvarige till dagsböter.

Publicerad

Den 7 oktober 2016 var två anställda vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och två besökare på en rundtur i sjukhusets lokaler. De gick då in i en bunker, en anordning i form av en cyklotron, en slags partikelaccelerator, i några minuter. Cyklotronen skulle bara kunna användas när dörren är förreglad. Men förreglingen kopplades bort när dörren behövde repareras våren 2012. Inga kontroller gjordes därefter om förreglingen fungerade eller inte.

Efter att besökarna och de anställda gått ut ur bunkern startades cyklotronen, trots att dörren var öppen. Om de varit kvar där inne hade de utsatts för strålning och skadats, påpekade åklagar Stig Andersson, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i sitt åtal.

Han ansåg att den person, som under 2012-2016 haft i uppgift att samordna ansvaret för strålskyddet inom landstinget, inte gjort vad som krävts enligt både arbetsmiljölagen och strålskyddslagen. Av oaktsamhet utsatte han andra för risk för hälsa och olycksfall.

Den åtalade har förnekat att han haft ansvaret för landstingets strålskyddsverksamhet och förnekat brott.

Tingsrätten går på samma linje som åklagaren och anser nu att den åtalade haft ansvaret. Tingsrätten konstaterar att det finns ett dokument som redovisar vilken personal som arbetar med produktion och kvalitetskontroll av radiofarmaka. Där anges den åtalade som ”strålskyddsansvarig”.  I den egenskapen har han enligt samma dokument ansvaret för ”Underhåll av cyklotron”. 

Den åtalade anser att hans ansvar för strålskyddet är på en övergripande nivå och inte på detaljnivå. Han anser att han haft ansvaret för cyklotronen men att det inte gällt själva driften. Den ligger istället på verksamhetens ingenjör. Tingsrätten konstaterar dock att den fördelningen inte finns uttryckligen beskriven i något dokument.

Tingsrätten bedömer sammantaget att den anställde brustit i sitt strålskyddsansvar på det sätt som åklagaren beskrivit. Han har begått ett arbetsmiljöbrott genom att framkalla fara för annan.

Han döms att betala 50 dagsböter å 420 kronor.

Tingsrättens dom kan överklagas senast den 11 december 2018 till Umeå tingsrätt.