Arbetsmiljöbrott

Handskar i fokus efter fingerskada i fräs

Överhandsfräsen användes på fel sätt och arbetsmiljöarbetet var obefintligt när en anställd skadade handen på jobbet. Nu får företaget betala 300 000 kronor i företagsbot.

Publicerad

Den 7 april 2016 skadade sig en man i samband med sitt arbete hos Skandinavisk Ecotech AB. Olyckan skedde på bolagets arbetsställe i Övertorneå. Den anställdes hand drogs in i en så kallad överhandsfräs som var monterad upp och ned på ett arbetsbord. Monteringen innebar att fräsen saknade skydd som förhindrade att man kom i kontakt med dess rörliga och farliga delar. Mannen skadade två fingrar på vänster hand.
Aino Pietilä, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ansåg att skyddsansvarig hos bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat olyckan och krävde att företaget skulle betala 300 000 kronor i företagsbot.

Företaget ansåg inte att de gjort fel utan menade att olyckan berodde på att den anställde använt handskar.

Haparanda tingsrätt gör nu samma bedömning som åklagaren och dömer företaget att betala 300 000 kronor i företagsbot.

Tingsrätten konstaterar att det inte förekommit något systematiskt arbetsmiljöarbete före olyckan. Företaget hade exempelvis inga skyddsronder och vd:n har inte ställt några frågor om arbetsmiljön. Maskinen hade inte heller blivit riskbedömd. I och med att maskinen hade modifierats blev det en ny maskin som skulle ha C-märkts. Någon sådan märkning fanns inte.

Tingsrätten tar upp frågan om handskar och säger att handskar normalt inte bör användas vid roterande maskiner. Den modifierade maskinen hade dock inte fått användas även utan handskar. Att mannen använde handskar påverkar därför inte tingsrättens bedömning. Rätten konstaterar också att det inte fanns något säkerhetsarbete inom företaget för att säkerställa att de anställda inte bar handskar.

Om erforderligt säkerhetsarbete hade funnits skulle maskinen inte ha använts. Om maskinen använts på det sätt som den var godkänd för skulle olyckan inte heller ha inträffat, sammanfattar Haparanda tingsrätt.

Domen kan överklagas senast den 20 maj 2019.