Arbetsmiljöbrott

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i tjärolyckan på SSAB

Arbetsplatsolyckan inträffade på SSAB i Luleå den 17 oktober 2013 då två män omkom sedan de fått tjära över sig. De utförde underhållsarbete vid en cistern i koksverket. Foto: Eija Dunder / Norrbottenskuriren / TT
Arbetsplatsolyckan inträffade på SSAB i Luleå den 17 oktober 2013 då två män omkom sedan de fått tjära över sig. De utförde underhållsarbete vid en cistern i koksverket. Foto: Eija Dunder / Norrbottenskuriren / TT

Hovrätten för Övre Norrland fastställer tingsrättens dom i målet där två män omkom när de drunknade i tjära på SSAB:s koksverk i Luleå. SSAB behöver därmed inte betala fyra miljoner kronor i företagsbot.

Publicerad

(Uppdaterad) SSAB friades tidigare i Luleå tingsrätt från ansvar för att två män i 60-års åldern omkom sedan en lucka i en tjärtank släppte. Olyckan inträffade i koksverket i oktober 2013 på SSAB:s koksverk i Luleå.

De båda männen drunknade i tjära när de skulle såga upp en cistern och 300 kubikmeter tjära läckte ut. Åklagaren menade i tingsrätten att kokverkets avdelningschef inte hade samordnat arbetet på det sätt han var skyldig att göra.

Åklagaren menade också att avdelningschefen borde ha samrått med de omkomnas arbetsgivare. Avdelningschefen hade även skyddsansvar för tjärtanken.

Både stålkoncernen och en chef friades i tingsrätten, men åklagaren överklagde domen och yrkade att företaget skulle dömas för brott mot arbetsmiljölagen.

På fredagseftermiddagen kom Hovrätten i Övre Norrland med sin dom: tingsrättens dom fastställs i den överklagade delen.

Hovrätten klargör att för att SSAB ska kunna dömas till att betala företagsbot krävs att ett arbetsmiljöbrott har begåtts i verksamheten som orsakats av att någon anställd av oaktsamhet åsidosatt vad den är skyldig att göra enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta när det gäller att förebygga ohälsa eller en olycka.

Hovrätten håller med tingsrätten om att olyckan haft sin grund i att tankens nivåmätare inte visade rätt nivå och att sidorna på mantelluckan skars upp för högt medan de två arbetarna fortfarande stod på marken. Hovrätten konstaterar att olyckan troligtvis inte hade inträffat om nivåmätaren hade visat den verkliga nivån eller om de två arbetarna hade befunnit sig i en lyftkranskorg när mantelluckan öppnade sig.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning av att många av de brister som åklagaren pekat på, exempelvis bristen på arbetstillstånd där arbetstagare ska signera att de tagit emot information om riskerna som finns vid arbeten med brännbar vätska, inte har något samband med olyckan. Därför saknar det betydelse för prövning, anser hovrätten.

Åklagaren har även lyft fram att det funnits brister i SSAB:s riskbedömning av arbetet och räknat upp flera åtgärder som hade kunnat användas för att få en säkrare arbetsmiljö. Men hovrätten håller med tingsrätten om att SSAB inte har brustit i sitt ansvar när det gäller att riskbedöma arbetet, att samråda med andra entreprenörer eller att samordna det riskförebyggande arbetet.

Hovrätten håller dock med tingsrätten om att viss kritik kan riktas mot SSAB om hur utförligt arbetsgruppen dokumenterat riskanalysen och vald arbetsmetod och hur tydligt den redogjort för samordningsansvaret.

Hovrätten anser det inte bevisat att bolaget brustit i vad som hade kunnat krävas för att förebygga olyckan. SSAB ska därför inte betala företagsbot, anser hovrätten.