Arbetsmiljöbrott

14-årig sommarjobbare fick fingrar kapade

Den 14-åriga pojken fastnade med handen inne i köttfärsmaskinen och miste delar av två fingrar. Arbetsgivaren måste nu betala 300 000 kronor i företagsbot.

Publicerad

Ett styckmästarföretag i Göteborg har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 23 juli 2017. En ferieanställd 14-åring arbetade vid en tarmmaskin för färsrullar. Skyddsavståndet vid det förreglade skyddet var inte tillräckligt stort och pojken hindrades därför inte från att komma i kontakt med maskinens rörliga delar. Han fastnade med handen inne i maskinen och två fingrar på hans vänstra arm kapades i ytterledsnivå.

Skyddssansvariga inom bolaget har varit oaktsamma och åsidosatt bolagets skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kan krävas i förebyggande syfte. De har bland annat haft bristande rutiner för praktik och feriearbete. En maskin med sådana risker får inte användas av en person under 18 år som inte fullgjort sin skolplikt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga, konstaterar kammaråklagare Maria Johansson, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.