Arbetsmiljöbrott

Peab får böta för praktikantens fall

Smärtor i ryggen och punkterad lunga blev följden av praktikantens arbetsplatsolycka. Nu betalar Peab Sverige 200 000 kronor i företagsbot.

Publicerad

Ett hål var upptaget i golvet där en praktikant arbetade på en av Peab:s byggarbetsplatser i Växjö. Den 30 augusti 2016 föll praktikanten 3,5 meter ner genom hålet och punkterade den ena lungan samt fick långvarig smärta i ryggen.

Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål anser att skyddsansvarig hos bolaget inte gjort vad som krävts enligt arbetsmiljölagen. Åklagaren anser att genom att vara oaktsam har bolaget orsakat praktikantens skador. Det läggs särskilt den ansvariga till last att han inte sett till att skyddsåtgärder vidtogs, som tillexempel att placera ett säkert fallskydd för hålet eller att ge instruktion om personlig fallskyddsutrustning.

Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, anser åklagaren. Nu har Peab Sverige AB erkänt sitt ansvar och betalar 200 000 kronor i företagsbot.