Arbetsmiljöbrott

Skadad av ljusbåge – företagsbot på 600 000 kronor

Svea hovrätt inryms i Wrangelska palatset som ligger vid Birger Jarls torg på Riddarholmen i Stockholm. Foto: TT-Bild
Svea hovrätt inryms i Wrangelska palatset som ligger vid Birger Jarls torg på Riddarholmen i Stockholm. Foto: TT-Bild

En arbetstagare fick elektricitet genom kroppen och skadades svårt. Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom: Endast totalentreprenören och arbetsmiljösamordnaren hade ansvaret.

Publicerad

Olyckan, där en arbetstagare fick livshotande skador, skedde den 22 augusti 2013. Tre cykelställ skulle förankras med hål i marken i samband med ombyggnaden av gallerian Axet i Nyköping. När hålen borrades skadades en starkströmsledning och det blev strömavbrott i gallerian.

Två personer skulle undersöka om borrningen orsakat strömavbrottet. De var därför nära hålet i marken när strömmen kopplades på igen. Den ena arbetstagaren träffades av en ljusbåge orsakad av elektricitet och fick livshotande skador.

Flera entreprenörer var involverade i ombyggnaden. Åklagaren krävde att JMW Bygg och Fastighets AB, som hade uppdraget att som general/totalentreprenör bygga om gallerian, skulle betala 600 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till kroppsskada. Åklagaren krävde också att Haga R.O.T Service i Norrköping AB som anlitats för rivning och håltagningsarbeten skulle betala 600 000 kronor i företagsbot.

Nyköpings tingsrätt delade åklagarens bedömning och ålade bolagen att vardera betala 600 000 kronor i företagsbot. Bägge bolagen överklagade domen.

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot JMW Bygg och Fastighets AB. Bolaget ska betala 600 000 kronor i företagsbot. Bolaget var general/totalentreprenör för att bygga om gallerian Axet och hade åtagit sig att vara byggarbetsmiljösamordnare vid såväl planeringsstadiet som utförandestadiet.

Hovrätten delar däremot inte tingsrättens syn på vilket ansvar Haga R.O.T Service i Norrköping AB hade. Arbetsledaren och företrädaren för Haga R.O.T. Service i Norrköping AB fick inte kännedom om att deras anställda hade tagit på sig att utföra uppdraget med cykelställen. Enligt Haga skulle bolaget inte tagit på sig uppdraget om de hade fått frågan.

Arbetstagaren, som skadades svårt, hyrdes in av JMW Bygg och Fastighets AB från ett ytterligare bolag som inte har ställts till svars i målet.

Det var JMW:s platschef för entreprenaden och byggarbetsmiljösamordnaren som gav uppdraget till den anställda vid Haga R.O.T. Service i Norrköping AB. Själva arbetet med cykelställena låg också utanför själva entreprenadobjektet, konstaterar rätten. Hovrätten konstaterar vidare att Haga just i detta fall inte kan lastas för någon bristande kontroll över sin verksamhet. Hovrätten friar Haga och slår fast att tingsrättens dom ska ändras.

Domen kan överklagas senast 27 december 2019.