Svenskar värderar arbetsmiljön högst

2009-10-14 08:24 Johan Fock  

En opinionsmätning utförd av den Europeiska arbetsmiljöbyrån visar att svenskar sätter arbetsmiljön högst jämfört med opinionen i övriga EU. 53 procent av svenskarna prioriterar arbetsmiljö före lön. Motsvarande siffra i EU 27 var 36 procent.

När svenskarna får ranka lön, anställningstrygghet, arbetsmiljö och arbetstid kommer lönen inte oväntat först. Men den följs av arbetsmiljön som anses viktigare än arbetstid och, på sista plats, anställningstrygghet. Kvinnor prioriterar arbetsmiljö högre än män. Skillnaden mellan olika åldersgrupper är mycket liten.

Dessa siffror präglas till del av vad som uppnåtts av anständiga förhållanden och vad folk är beredda att acceptera. I Rumänien ansåg 16 procent att god arbetsmiljö var den mest väsentliga faktorn i valet av ett nytt jobb. Siffrorna är överlag högre i Västeuropa jämfört med Östeuropa – ett väderstreck där även Storbritannien och Finland hamnar i detta sammanhang.

Svenskarna anser att arbetsmiljön blivit både bättre och sämre under de senaste fem åren. Nationen är delad i 43 procent för bättre och 39 procent för sämre. Kvinnorna anser i högre utsträckning än männen att en försämring skett. Det råder däremot ingen större skillnad i resultaten utifrån utbildningsnivå eller ålder – sämre och bättre står i jämnstora block mot varandra. Att döma av undersökningen har den största försämringen av arbetsmiljön skett i Grekland där siffran slutar på 66 procent. Den bästa siffran har Irland med 13 procent.

I Sverige räknar 76 procent med att den ekonomiska krisen kan komma att försämra arbetsmiljön. De största farhågorna hyser kvinnorna, siffran är 83 procent. Talet för EU 27 är 40 procent och Sverige befinner sig i den mest oroliga delen av kurvan.

Mest informerade i arbetsmiljöfrågor och risker på arbetsplatsen anser sig britter och irländare vara följda av danska och svenskar. I botten återfinns Rumänien, Polen och Bulgarien.

Opinionsundersökningen är utförd av TNS Infratest som intervjuat 1000 personer i varje EU-land. Intervjuerna genomfördes under april och maj 2009.

Europeiska arbetsmiljöbyrån har webbadressen osha.europa.eu

Johan Fock

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö