Arbetsmiljö

Studie: Distansarbete påverkar inte engagemanget

Hemarbetet har inte förändrat balansen mellan arbete och fritid, fortfarande har cirka 30 procent svårt att skilja mellan arbetet och fritid. Foto: Jessica Gow / TT
Hemarbetet har inte förändrat balansen mellan arbete och fritid, fortfarande har cirka 30 procent svårt att skilja mellan arbetet och fritid. Foto: Jessica Gow / TT

De som har jobbat på distans under pandemins första del har till stor del lyckats upprätthålla sitt engagemang för arbetet och dessutom haft en bra balans mellan arbete och fritid. Det visar en färskt studie från Brilliant Future.

Publicerad

Av de 1500 personer som analysföretaget Brilliant Future frågat svarar 86 procent att de lyckats upprätthålla sitt engagemang under tiden de jobbat hemma.

- Grundnivån av engagemang bibehålls i stora delar. Den är dock en grundnivå som ligger ganska stadigt på endast 30 procent engagerade medarbetare i våra undersökningar, säger Sofie Johannson, analytiker och affärsutvecklingschef Employee Experience, på Brilliant Future.

Studien visar att det som är avgörande för att man ska upprätthålla engagemanget är att medarbetaren upplever att hen kan bidra på ett bra sätt till organisationens verksamhet.

Vad gör att man upplever att man kan det?

-Två saker: Det ena är att man har tillgång till rätt information och den andra är att man har ett bra samarbete mellan kolleger, säger Sofie Johannson.

I studien undersökte också Brilliant Future hur balansen mellan arbete och fritid förändrats av hemarbetet.

-Här hade vi väntat oss att det skulle vara svårare att sätta gränser, men ungefär lika många som vi sett i tidigare undersökningar, 30 procent, har svårt att skilja mellan jobb och fritid, säger hon.

Enligt undersökningen gör ledarna ett bra jobb under krisen, runt 94 procent svarar att de är positiva till chefens agerande under pandemin.

-Att så stor andel gör en positiv bedömning av hur sin chef agerar i denna situation är något överraskande. Cheferna är lika oförberedda på den här situationen som alla andra. De måste själva ställa om och ändra sitt beteende, samtidigt som man måste hantera sina medarbetare på ett helt nytt sätt.

Relationen till närmsta chef är avgörande för engagemanget visar tidigare undersökningar från Brilliant Future.

-I en studie på 25 000 chefer kunde vi se att chefer som ansågs vara utmärka hade 73 procent engagerade medarbetare. De chefer som ansågs vara svaga hade noll engagerade medarbetare.

Sofie Johansson betonar att de riktigt intressanta siffrorna kommer till hösten då resultaten av medarbetarundersökningarna kommer in.

-Det är bara två månader som vi arbetat hemma. Och man kan tänka sig att det är andra områden som kommer upp som intressanta när det har gått längre tid.

Artikeln publicerades först i Personal & Ledarskap.

1500deltog

Brilliant Future mäter engagemang för jobbet med frågor om energi och tydlighet. Energi handlar stolthet, motivation och om att ha kul på jobbet och tydlighet om att medarbetaren vet vad hen ska göra, och att man ser att det man gör leder till de övergripande målen.

Studien är gjort på 1500 medarbetare och chefer från sex olika bolag inom bank/finans, handel och programmeringsbolag.